Produžen rok za podnošenje prijava za Erazmus povelju za visoko obrazovanje

Usled pandemije virusa COVID-19 (Korona virus) i poteškoća koje imaju podnosioci prijava zbog novonastale situacije, Evropska komisija je produžila rok za podnošenje prijava za Erazmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE).

Rok za prijavu je sada 26. maj 2020. godine do 17 časova.

ECHE će i u predstojećem nastavku programa Erazmus+ predstavljati formalni preduslov za učešće u svim delovima programa za sve samostalne visokoškolske ustanove u programskim zemljama.

Napominjemo da je poziv objavljen na ovoj stranici, a razdvojene su celokupna (full) i delimična (light) procedura. Celokupnom procedurom prijave vodiće se visokoškolske ustanove koje nisu nosioci Povelje i visokoškolske ustanove koje su nosioci Povelje a koje su od Fondacije Tempus dobile obaveštenje o tome da je potrebno da prođu celokupnu proceduru. Delimičnom procedurom vodiće se visokoškolske ustanove koje su nosioci Povelje a koje su od Fondacije Tempus dobile obaveštenje o tome da je potrebno da prođu delimičnu proceduru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem sledećih kontakata:

Telefon: 011/3342 430, opcija 4.

E-pošta: higher-education@tempus.ac.rs