Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2017. – projekti predloženi za finansiranje za oblast mobilnosti mladih

Fondacija Tempus objavljuje rezultate selekcije projekata za oblast mobilnosti mladih (KA1), u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+ (01/2017).

Odluku o projektima predloženim za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Projekti predloženi za finansiranje:

Ref.br. Naziv projekta Nosilac projekta Predloženi iznos sredstava
2017-1-RS01-KA105-000104 The Intercultural Voyage through Theater, Games and Sport ”Žil Vern”, Novi Sad 21,567.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000088 EDUropa – Europe for Diversity and Understanding ”Mladi istraživači Srbije”, Beograd 13,564.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000019 Shvati, Pomogni, Podeli ”Fokus Caribrod”, Dimitrovgrad 18,690.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000020 (Don’t) buy it! ”Narodni parlament”, Leskovac 11,785.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000063 Peer to Peer Info Center ”Klub za osnaživanje mladih 018”, Niš 5,180.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000134 Different, but equally important ”Forum civilne akcije- FORCA”, Požega 12,393.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000149 Gender of leadership ”Centar za podršku ženama”, Kikinda 12,790.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000176 A Walk in Their Shoes ”BalkanIDEA”, Novi Sad 11,764.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000102 Open Mind Knows no Borders ”Centar za razvoj obrazovanja, – Planeta”, Sombor 12,036.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000027 When We Play We Do Not Hate! Combating Hate Speech Through Sport ”Ritam zdravlja”, Sremska Kamenica 15,750.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000101 Common future ”Inženjeri zaštite životne sredine”, Novi Sad 14,637.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000148 Get Growing Your Community ”Ama – centar za negu čoveka i prirode”, Pirot 10,100.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000162 Learning Emancipatory Theatre Skils for New European Time BAZAART, Beograd 14,860.00 EUR

Projekti predloženi na rezervnoj listi za finansiranje:

Ref.br. Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava
2017-1-RS01-KA105-000002 The Art of Inclusion of Young People with Disabilities ”PEOPLE TO PEOPLE Serbia”, Kruševac 8,671.00 EUR
2017-1-RS01-KA105-000039 Sport the YOUth Košarkaški savez grada Niša, Niš 15,168.00 EUR

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.