Promene u postupku registracije za učešće u Erazmus+ projektima: OID i PIC broj

Obaveštavamo sve zainteresovane za učešće u Erazmus+ programu o promenama do kojih je došlo u postupku registracije organizacija i ustanova, koja je neophodan preduslov za njihovo učešće u projektnim prijavama. Promene su stupile na snagu 22.10.2019. godine i primenjivaće se u narednim pozivima za podnošenje prijava Erazmus+ projekata.

Osim već postojećeg PIC broja (Participant Identification Code), u sistem registracije uvodi se OID (Organisation ID) kao drugi mogući jedinstveni identifikator organizacije učesnice.

Za učešće u decentralizovanim projektima (projekti koji se podnose nacionalnim agencijama za Erazmus+ program, uključujući Fondaciju Tempus), organizacije treba da poseduju i koriste OID. Organizacijama koje su na dan 22.10.2019. imale registrovan PIC broj, sistem je automatski dodelio i OID. Sve ostale organizacije mogu registrovati OID i to na novoj Erasmus+ and European Solidarity Corps platformi koja se nalazi na ovoj stranici. Na istoj platformi, organizacije koje su ranije posedovale PIC broj mogu lako saznati koji OID im je dodeljen.

Za učešće u centralizovanim projektima (projekti koji se podnose Izvršnoj agenciji EACEA iz Brisela), organizacije treba da poseduju i koriste PIC broj. Organizacije koje od ranije poseduju PIC, potrebno je da nastave da ga koriste, ali isključivo za učešće u centralizovanim projektima. Sve ostale organizacije u svrhu učešća u ovoj vrsti projekata potrebno je da registruju PIC broj, na od ranije postojećem Funding & Tenders portalu.

To praktično znači da će sve organizacije koje su se registrovale pre stupanja na snagu navedenih izmena, osim PIC broja automatski posedovati i OID, dok će organizacije koje se registruju nakon navedenih izmena moći da registruju PIC, OID ili oba identifikatora, u zavisnosti od potrebe tj. tipa (prijava) projekata u kojima žele da učestvuju.

Detaljan spisak svih vrsta Erazmus+ projekata, sa informacijom o tome koje vrste projekata spadaju u decentralizovane (podnose se nacionalnim agencijama) a koje u centralizovane (podnose se Izvršnoj agenciji EACEA), dostupan je na ovoj stranici.

U svemu ostalom, proces registracije ostaje neizmenjen.

Takođe, napominjemo da je preduslov za registraciju kako PIC broja, tako i OID-a, registrovanje jednog EU Login naloga, što se može obaviti na ovoj adresi.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Informativni centar Fondacije Tempus, putem mejla info@tempus.ac.rs, telefona 011 3342 430 (opcija 1) i svakog radnog dana od 10-18h posetom na adresi Terazije 39, Beograd (I sprat) – termin nije potrebno zakazivati.