Promene u sprovođenju projekta – Strateška partnerstva u visokom obrazovanju

Ukoliko je predlog projekta koji je organizacija iz Srbije podnela Fondaciji Tempus prihvaćen, i odobrena su joj namenska bespovratna sredstva za njegovu realizaciju, može se dogoditi da se jave različite potrebe za izmenama projektne dokumentacije koje navodimo u nastavku.

Promene koje zahtevaju zvanično obaveštenje

• Promena kontakt osobe

• Datumi održavanja aktivnosti u okviru projekta (samo ukoliko datumi početka i završetka projekta ostaju nepromenjeni)

• Promena lica ovlašćenog za zastupanje organizacije koja je korisnik projekta

• Promena pravnog statusa organizacije, adrese i ostalih kontakt podataka

Ove vrste izmena ne zahtevaju odobrenje od strane Fondacije Tempus, ali je potrebno da korisnici postave na Korisnički prostor dopis/obaveštenje (slobodna forma) o ovoj vrsti izmene.

Prilikom promene kontakt osobe, potrebno je elektronski potpisati dopis o imenovanju nove kontakt osobe od strane lica ovlašćenog za zastupanje Vaše organizacije i postaviti ga na Korisnički prostor.

Zahtev za manje izmene

Potrebno je da Korisnik zatraži Fondaciji Tempus formalno odobrenje za planirane izmene minimum 10 radnih dana pre predloženog početka manje izmene na projektu. Rok za zahtev je 10 radnih dana pre nastale izmene. Trošak koji nastane pre formalnog prihvatanja od strane Fondacije ne mora biti prihvaćen.

Primeri manjih izmena projekta su:

• Lokacija aktivnosti (koja ne podrazumeva promenu budžeta)

• Profil učesnika (ukoliko je izvršena preselekcija prilikom podnošenja projektnih prijava)

• Promena kursa (adekvatno obrazložena i u skladu sa projektnom prijavom)

• Manje promene u programu aktivnosti definisanih projektnom prijavom

• Ostalo (ukoliko situacija ne spada u slučajeve koji zahtevaju obaveštenje, niti je navedena u formularu za manje izmene, niti je situacija koja zahteva izmenu Ugovora, preporučujemo da kontaktirate svog savetnika u Fondaciji Tempus, kako bismo utvrdili da li je potrebno popunjavati ovaj formular)

Veće izmene koje zahtevaju aneks Ugovora

Zvanični zahtev za izmenu Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potreban je u slučaju većih izmena na projektu. Rok za zahtev je 30 dana pre nastale izmene.

Primeri većih izmenu su:

• Izmena perioda trajanja projekta
• Izmene budžeta projekta van fleksibilnosti koja je navedena u Ugovoru
• Promena bankovnog računa
• Veće izmene projektnih aktivnosti
• Promena partnera
• Prekid projekta
• Ostalo

Izmena Ugovora se može tražiti samo za vreme trajanja projekta, ne može imati retroaktivno dejstvo; i neophodno je dostaviti 30 dana pre nastale izmene. Nemoguće je tražiti izmenu u Ugovoru u poslednjih mesec dana sprovođenja projekta. Takođe, ne može se menjati maksimalna vrednost dodeljenih sredstava.