Први круг разговора за избор eTwinning амбасадора

Разговори са првим кандидатима који су ушли у ужи избор за eTwinning амбасадоре ће се обавити у последњој недељи августа 2015. године. еТwinning амбасадори који буду изабрани до 28.8.2015. биће позвани да присуствују обуци која се одржава од 30. до 31.8.2015. године.

 

За све додатне информације се можете обратити еТwinning Националном тиму за подршку у Србији:

Јелена Драгаш
Наташа Јерковић Ђукановић
011/3342 430; 011/3342 432
Е-пошта: konkursi@tempus.ac.rs