Пуштене у рад CEEPUS мреже за 2017/18. годину

Фондација Темпус обавештава да је процес одобравања CEEPUS институционалних мрежа за рад у 2017/18. години завршен. Пуштањем у рад институционалних мрежа, испуњени су услови за отварање првог конкурсног рока за CEEPUS размене унутар мрежа за зимски семестар 2017/18. године.

У 2017/18. години институције из Републике Србије учествоваће у раду 63 мреже ca додељеном квотом за мобилност и 8 мрежа на резервној листи (umbrella мреже), што представља повећање у односу на 58 мрежа са додељеном квотом за мобилност у академској 2016/17. години. У току процеса пријаве мрежа, институције из Републике Србије показале су висок ниво заинтересованости за учешће у CEEPUS програму, па је  Универзитет у Новом Саду на првом, а Универзитет у Београду на петом месту на нивоу читавог CEEPUS програма по броју својих институција-чланица које су пријавиле учешће у програму за академску 2017/18. годину.

Према укупном броју мрежа чијим ће радом координисати у академској 2017/18. години, институције из Републике Србије деле прво место са високошколским установама из Аустрије и Словеније са 11, док се, посматрано с аспекта мрежа којима је додељена квота за мобилност, са укупно 8 мрежа институције из Републике Србије налазе на другом месту, иза поменутих земаља.

Средњеевропски програм универзитетске размене (CEEPUS) омогућава мобилност студената и наставног особља, првенствено унутар институционалних мрежа које формирају високошколске установе из партнерских земаља које учествују у програму. Додатне информације о формирању и раду мрежа доступно је у CEEPUS одељку на нашем сајту.