Радионица и пројектна академија за припрему KA2 пројеката

Фондација Темпус уз подршку Амбасаде Бугарске у Београду у наредном периоду организује догађаје намењене подршци корисницима који намеравају да се пријаве за КА2 пројекте стратешких партнерстава у оквиру позива програма Еразмус+ за 2019. годину.


Фондација Темпус 23. јануара 2020. године организује радионицу намењену запосленима у школама и предшколским установама (државним и приватним), средњим стручним школама, организацијама цивилног друштва, предузећима и свим другим институцијама које се баве стручним образовањем и обукама, као и установама и организацијама које се баве образовањем одраслих, удружењима, стручним друштвима и свим осталим институцијама активним у тој области, а које планирају да конкуришу за пројекте стратешких партнерстава.

Циљеви радионица су:

 • упознавање учесника са принципима, приоритетима и критеријумима КА2 пројеката стратешких партнерстава;
 • представљање пријавног формулара и специфичности пројектне документације у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава;
 • унапређивање знања учесника о детаљима и процедурама за подношење пројектних пријава у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава;
 • јачање знања и компетенција за писање пројеката и попуњавање пријавног формулара.

Очекујемо да ће учесници по завршетку радионица моћи да:

 • разликују врсте КА2 пројеката и да одаберу прави тип пројекта за своју идеју;
 • овладају процедурама за подношење пројеката Стратешких партнерстава;
 • примене правила за писање буџета пројекта за КА2 Стратешка партнерства и да раде на даљем унапређењу своје пројектне идеје;

Пријављивање за радионицу за писање пројеката у области општег, стручног и образовања одраслих, могуће је искључиво путем регистрационог формулара. У оквиру регистрационог формулара потребно је описати свој нацрт пројектне идеје.

Рок за пријаву је 12. јануар до 23:59 часова.

Број учесника је ограничен на 30 по радионици, тако да је могуће учешће само једног представника свака институције. При избору учесника у обзир се узима квалитет пројектне идеје, а  водиће се рачуна и о типу институција. Предност ће имати институције које до сада нису учествовале у Еразмус+ пројектима, као и оне чији представници нису присуствовали радионицама организованим у оквиру претходних позива.

Радионице су бесплатне. Учесници сами сносе евентуалне путне и трошкове смештаја. Фондација Темпус обезбеђује радне материјале и послужење током радионица.


Фондација Темпус од 10. до 13. фебруара организује пројектну академију намењену подршци корисницима који намеравају да се пријаве за КА2 пројекте стратешких партнерстава за опште, стручно и образовање одраслих,  у оквиру позива програма Еразмус+ за 2020. годину. Пројектна академија намењена школама за писање КА2 пројеката стратешких партнерстава трајаће четири дана и имаће следеће циљеве:

 • подизање капацитета установа за писање КА2 пројеката и изградњу партнерстава у областима општег образовања и школа, стручног образовања и обука и образовања одраслих;
 • развијање иницијалних идеја учесника до предлога пројеката за КА2 стратешка партнерства;
 • представљање пријавног формулара и специфичности пројектне документације у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава.

Учесници академије ће по завршетку моћи да:

 • разликују врсте КА2 пројеката и да одаберу прави тип пројекта за своју идеју;
 • овладају процедурама за подношење пројеката Стратешких партнерстава;
 • примене правила за писање буџета пројекта за КА2 Стратешка партнерства;
 • разраде већ осмишљене најважније делове пројектне пријаве;
 • раде на даљем унапређењу своје пројектне пријаве.

Пројектна академија ће се одржати од 10. до 13. фебруара у Нишу. Пријављивање је могуће искључиво путем регистрационог формулара. У оквиру регистрационог формулара потребно је што детаљније описати свој нацрт пројектне идеје.

АЖУРИРАНО: Рок за пријаву је 19. јануар до 23:59 часова.

Број учесника је ограничен на 40, а могуће је да свака институција има 2 представника.

Критеријуми за одабир учесника биће следећи:

 • квалитет пројектне идеје (усклађеност приоритета, циљева, очекиваних исхода, изводљивост пројекта и релевантност за Стратегију развоја образовања);
 • раније искуство у пројектима институције;
 • квалитет потенцијалног конзорцијума.

Заинтересовани кандидати који су раније учествовали у КА2 радионицама Фондације Темпус могу и сада да се пријаве и уколико њихова установа раније није конкурисала за КА2 пројекте. Њихова пријава ће бити третирана као пријава нижег приоритета од оних који никада нису учествовали на КА2 радионицама Фондације Темпус.

Неопходан услов за присуство академији је потврда директора установе да су два учесника именована за представнике институције. Номинацију директора можете приложити (закачити) у регистрационом формулару приликом пријављивања или најкасније 3 радна дана након обавештења да сте ушли у ужи избор учесника академије. Модел дописа директора можете преузети овде.

Трошкови смештаја ће бити покривени за све учеснике чије је седиште установе ван територије града Ниша док ће оброци током радног дела бити обезбеђени за све учеснике. Учесници сами сносе путне трошкове.

______________________________________________________________

Пријаве за радиноицу и пројектну академију могуће су искључиво путем регистрационог формулара и накнадне пријаве неће бити уважене. Молимо све заинтересоване да благовремено, пре истека рока за пријаву, обавесте Групу за опште, стручно и образовање одраслих уколико имају техничких проблема са попуњавањем регистрационог формулара.

За све додатне информације, можете контактирати Фондацију Темпус телефоном 011 33 42 430, бирајући опцију 3, или мејлом на неку од следећих адреса, у зависности од области програма за коју сте заинтересовани:

Опште и стручно образовање и обуке:

schools-vet@tempus.ac.rs

Образовање одраслих:

adult-education@tempus.ac.rs