Radionica i projektna akademija za pripremu KA2 projekata

Fondacija Tempus uz podršku Ambasade Bugarske u Beogradu u narednom periodu organizuje događaje namenjene podršci korisnicima koji nameravaju da se prijave za KA2 projekte strateških partnerstava u okviru poziva programa Erazmus+ za 2019. godinu.


Fondacija Tempus 23. januara 2020. godine organizuje radionicu namenjenu zaposlenima u školama i predškolskim ustanovama (državnim i privatnim), srednjim stručnim školama, organizacijama civilnog društva, preduzećima i svim drugim institucijama koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i ustanovama i organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih, udruženjima, stručnim društvima i svim ostalim institucijama aktivnim u toj oblasti, a koje planiraju da konkurišu za projekte strateških partnerstava.

Ciljevi radionica su:

 • upoznavanje učesnika sa principima, prioritetima i kriterijumima KA2 projekata strateških partnerstava;
 • predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije u okviru KA2 projekata strateških partnerstava;
 • unapređivanje znanja učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projektnih prijava u okviru KA2 projekata strateških partnerstava;
 • jačanje znanja i kompetencija za pisanje projekata i popunjavanje prijavnog formulara.

Očekujemo da će učesnici po završetku radionica moći da:

 • razlikuju vrste KA2 projekata i da odaberu pravi tip projekta za svoju ideju;
 • ovladaju procedurama za podnošenje projekata Strateških partnerstava;
 • primene pravila za pisanje budžeta projekta za KA2 Strateška partnerstva i da rade na daljem unapređenju svoje projektne ideje;

Prijavljivanje za radionicu za pisanje projekata u oblasti opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, moguće je isključivo putem registracionog formulara. U okviru registracionog formulara potrebno je opisati svoj nacrt projektne ideje.

Rok za prijavu je 12. januar do 23:59 časova.

Broj učesnika je ograničen na 30 po radionici, tako da je moguće učešće samo jednog predstavnika svaka institucije. Pri izboru učesnika u obzir se uzima kvalitet projektne ideje, a  vodiće se računa i o tipu institucija. Prednost će imati institucije koje do sada nisu učestvovale u Erazmus+ projektima, kao i one čiji predstavnici nisu prisustvovali radionicama organizovanim u okviru prethodnih poziva.

Radionice su besplatne. Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale i posluženje tokom radionica.


Fondacija Tempus od 10. do 13. februara organizuje projektnu akademiju namenjenu podršci korisnicima koji nameravaju da se prijave za KA2 projekte strateških partnerstava za opšte, stručno i obrazovanje odraslih,  u okviru poziva programa Erazmus+ za 2020. godinu. Projektna akademija namenjena školama za pisanje KA2 projekata strateških partnerstava trajaće četiri dana i imaće sledeće ciljeve:

 • podizanje kapaciteta ustanova za pisanje KA2 projekata i izgradnju partnerstava u oblastima opšteg obrazovanja i škola, stručnog obrazovanja i obuka i obrazovanja odraslih;
 • razvijanje inicijalnih ideja učesnika do predloga projekata za KA2 strateška partnerstva;
 • predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije u okviru KA2 projekata strateških partnerstava.

Učesnici akademije će po završetku moći da:

 • razlikuju vrste KA2 projekata i da odaberu pravi tip projekta za svoju ideju;
 • ovladaju procedurama za podnošenje projekata Strateških partnerstava;
 • primene pravila za pisanje budžeta projekta za KA2 Strateška partnerstva;
 • razrade već osmišljene najvažnije delove projektne prijave;
 • rade na daljem unapređenju svoje projektne prijave.

Projektna akademija će se održati od 10. do 13. februara u Nišu. Prijavljivanje je moguće isključivo putem registracionog formulara. U okviru registracionog formulara potrebno je što detaljnije opisati svoj nacrt projektne ideje.

AŽURIRANO: Rok za prijavu je 19. januar do 23:59 časova.

Broj učesnika je ograničen na 40, a moguće je da svaka institucija ima 2 predstavnika.

Kriterijumi za odabir učesnika biće sledeći:

 • kvalitet projektne ideje (usklađenost prioriteta, ciljeva, očekivanih ishoda, izvodljivost projekta i relevantnost za Strategiju razvoja obrazovanja);
 • ranije iskustvo u projektima institucije;
 • kvalitet potencijalnog konzorcijuma.

Zainteresovani kandidati koji su ranije učestvovali u KA2 radionicama Fondacije Tempus mogu i sada da se prijave i ukoliko njihova ustanova ranije nije konkurisala za KA2 projekte. Njihova prijava će biti tretirana kao prijava nižeg prioriteta od onih koji nikada nisu učestvovali na KA2 radionicama Fondacije Tempus.

Neophodan uslov za prisustvo akademiji je potvrda direktora ustanove da su dva učesnika imenovana za predstavnike institucije. Nominaciju direktora možete priložiti (zakačiti) u registracionom formularu prilikom prijavljivanja ili najkasnije 3 radna dana nakon obaveštenja da ste ušli u uži izbor učesnika akademije. Model dopisa direktora možete preuzeti ovde.

Troškovi smeštaja će biti pokriveni za sve učesnike čije je sedište ustanove van teritorije grada Niša dok će obroci tokom radnog dela biti obezbeđeni za sve učesnike. Učesnici sami snose putne troškove.

______________________________________________________________

Prijave za radinoicu i projektnu akademiju moguće su isključivo putem registracionog formulara i naknadne prijave neće biti uvažene. Molimo sve zainteresovane da blagovremeno, pre isteka roka za prijavu, obaveste Grupu za opšte, stručno i obrazovanje odraslih ukoliko imaju tehničkih problema sa popunjavanjem registracionog formulara.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Fondaciju Tempus telefonom 011 33 42 430, birajući opciju 3, ili mejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti programa za koju ste zainteresovani:

Opšte i stručno obrazovanje i obuke:

schools-vet@tempus.ac.rs

Obrazovanje odraslih:

adult-education@tempus.ac.rs