Radionica za pripremu projekata KA2 strateških partnerstava u oblasti mladih programa Erazmus+

Fondacija Tempus organizuje jednodnevnu radionicu sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za pisanje i podnošenje projekata u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) Strateška partnerstva u oblasti mladih u okviru Programa Erazmus+ za 2020. godinu.

Radionice su namenjene predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarijama za mlade i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za projekte KA2 Strateških partnerstava u okviru Nacionalnog poziva u tri roka za predaju projekata tokom 2020. godine. Informacija o raspoloživim finansijskim sredstvima za projekte Strateških partnerstava za 2020. godinu se nalaze na ovom linku.

Polaznici KA2 radionice će moći da:

  • ovladaju procedurama za podnošenje projekata u okviru KA2 Strateška partnerstva u oblasti u mladih;
  • dodatno razviju svoju projektnu ideju u okviru KA2 Strateška partnerstva u oblasti u mladih;
  • nauče pravila za pisanje budžeta u okviru KA2;
  • saznaju kriterijume selekcije KA2 projekata.

 

Radionica će se održati u Beogradu 26. decembra, od 10 do 17 časova.

 

Učesnici radionice bi trebalo da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM/institucijama odgovorne za razvoj i pisanje projekata. Učesnici će naknadno biti obavešteni o mestu održavanja radionice. Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja radionice.

Prijavu za radionicu možete izvršiti popunjavanjem  formulara na ovom LINKU. Rok za prijavljivanje  19. decembar  do 23:59.

Broj učesnika radionica je ograničen. Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. Učešće je besplatno.

Pri izboru učesnika, prednost će imati predstavnici organizacija i institucija sa konkretnim projektnim idejama za KA2 projekte Strateških partnerstava. Takođe, prednost će imati predstavnici organizacija i institucija koji trenutno ne učestvuju u Erazmus+ projektima mobilnosti, ali će se voditi računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave i regionalnoj pokrivenosti. Samo odabrani učesnici i učesnici na listi rezervi će dobiti poziv za učešće.

Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale, osveženje i hranu tokom radionica.