Радионице и академија: припремa KA2 пројеката стратешких партнерстава за школе, опште, стручно и образовање одраслих

Фондација Темпус у наредном периоду организује више догађаја намењених подршци корисницима који намеравају да се пријаве за КА2 пројекте стратешких партнерстава у оквиру позива програма Еразмус+ за 2019. годину.
Као и претходних година, Фондација организује једнодневне радионице за све установе које могу да се пријаве за пројекте у области општег образовања и школа, стручног образовања и обука и области образовања одраслих. Додатно, Фондација Темпус први пут ове године организује пројектну академију намењену искључиво државним и приватним предшколским установама, основним школама, гимназијама, средњим стручним школама, школама за образовање одраслих, верификованим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


Радионице су намењене запосленима у школама и предшколским установама (државним и приватним), средњим стручним школама, организацијама цивилног друштва, предузећима и свим другим институцијама које се баве стручним образовањем и обукама, као и установама и организацијама које се баве образовањем одраслих, удружењима, стручним друштвима и свим осталим институцијама активним у тој области, а које планирају да конкуришу за пројекте стратешких партнерстава.

Циљеви радионица су
:
 • упознавање учесника са принципима, приоритетима и критеријумима КА2 пројеката стратешких партнерстава;
 • представљање пријавног формулара и специфичности пројектне документације у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава;
 • унапређивање знања учесника о детаљима и процедурама за подношење пројектних пријава у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава;
 • јачање знања и компетенција за писање пројеката и попуњавање пријавног формулара.
Очекујемо да ће учесници по завршетку радионица моћи да:
 • разликују врсте КА2 пројеката и да одаберу прави тип пројекта за своју идеју;
 • овладају процедурама за подношење пројеката Стратешких партнерстава;
 • примене правила за писање буџета пројекта за КА2 Стратешка партнерства и да
 • раде на даљем унапређењу своје пројектне идеје;
Радионице се организују према следећем распореду:
 • За школе и опште образовање, 25. јануара у Београду. Пријављивање за радионицу је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је 11. јануар до 23:59 часова.
 • За образовање одраслих, 22. фебруара у Војводини (тачно место одржавања ће бити накнадно објављено). Пријављивање за радионицу је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је 31. јануар до 23:59 часова.
У регистрациони формулар потребно је приложити и нацрт пројектне идеје. Формулар за представљање нацрта пројектне идеје можете преузети овде. Идеје предате у другом облику се неће разматрати.

Број учесника је ограничен на 30 по радионици, тако да је могуће учешће само једног представника свака институције.
При избору учесника у обзир се узима квалитет пројектне идеје, а  водиће се рачуна и о типу институција. Предност ће имати институције које до сада нису учествовале у Еразмус+ пројектима, као и оне чији представници нису присуствовали радионицама организованим у оквиру претходних позива.

Радионице су бесплатне.
Учесници сами сносе евентуалне путне и трошкове смештаја. Фондација Темпус обезбеђује радне материјале и послужење током радионица.

Пројектна академија намењена школама за писање КА2 пројеката стратешких партнерстава трајаће четири дана и имаће следеће циљеве:
 • подизање капацитета установа за писање КА2 пројеката и изградњу партнерстава у областима општег образовања и школа, стручног образовања и обука и образовања одраслих;
 • развијање иницијалних идеја учесника до предлога пројеката за КА2 стратешка партнерства;
 • представљање пријавног формулара и специфичности пројектне документације у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава.
Учесници академије ће по завршетку моћи да:
 • разликују врсте КА2 пројеката и да одаберу прави тип пројекта за своју идеју;
 • овладају процедурама за подношење пројеката Стратешких партнерстава;
 • примене правила за писање буџета пројекта за КА2 Стратешка партнерства
 • разраде већ осмишљене најважније делове пројектне пријаве;
 • раде на даљем унапређењу своје пројектне пријаве.
Пројектна академија ће се одржати од 11.02.2019. у 14 часова до 14.02.2019. у 15 часова у Београду. Рок за пријаву је 14.01.2019. године у 23:59 часова. Пријављивање је могуће искључиво путем регистрационог формулара.

У регистрациони формулар потребно је приложити и нацрт пројектне идеје. Формулар за представљање нацрта пројектне идеје можете преузети овде. Идеје предате у другом облику се неће разматрати.

Број учесника је ограничен на 40, а могуће је да свака институција има 2 представника.

Критеријуми за одабир учесника биће следећи:

 • квалитет пројектне идеје (усклађеност приоритета, циљева, очекиваних исхода, изводљивост пројекта и релевантност за Стратегију развоја образовања);
 • раније искуство у пројектима институције;
 • квалитет потенцијалног конзорцијума.

Заинтересовани кандидати који су раније учествовали у КА2 радионицама Фондације Темпус могу и сада да се пријаве и уколико њихова установа раније није конкурисала за КА2 пројекте њихова пријава ће бити третирана као пријава нижег приоритета од оних који никада нису учествовали на КА2 радионицама Фондације Темпус.

Неопходан услов за присуство академији је потврда директора установе да су два учесника именована за представнике институције. Номинацију директора можете приложити (закачити) у регистрационом формулару приликом пријављивања или најкасније 3 радна дана након обавештења да сте ушли у ужи избор учесника академије. Модел дописа директора можете преузети овде.

Трошкови смештаја ће бити покривени за све учеснике чије је седиште установе ван територије града Београда док ће оброци током радног дела бити обезбеђени за све учеснике. Учесници сами сносе путне трошкове.

Пријаве за радионице и пројектну академију могуће су искључиво путем регистрационог формулара и накнадне пријаве неће бити уважене. Молимо све заинтересоване да благовремено, пре истека рока за пријаву, обавесте Групу за школе, предшколске установе и образовање одраслих уколико имају техничких проблема са попуњавањем регистрационог формулара.

За све додатне информације, можете контактирати Фондацију Темпус телефоном 011 33 42 430, бирајући опцију 3, или мејлом на неку од следећих адреса, у зависности од области програма за коју сте заинтересовани:

Школе, предшколске установе, стручно образовање и обуке:
schools-vet@tempus.ac.rs

Образовање одраслих:
adult-education@tempus.ac.rs