Пријава за радионицe за припрему пројекaтa изградње капацитета у високом образовању

Фондација Темпус – Еразмус+ канцеларија у Србији и ове године организује радионице посвећене развоју предлога пројеката за конкурс за пројекте изградње капацитета у високом образовању (некадашњи Темпус пројекти) у оквиру програма Еразмус+.

Радионице су намењене представницима високошколских институција које планирају да конкуришу за пројекте изградње капацитета у високом образовању, или да у њима учествују као партнери.

Циљеви радионица су:

  1. Упознати учеснике са најважнијим деловима пројектне пријаве за изградњу капацитета у високом образовању
  2. Објаснити неопходност повезивања теме пројекта са приоритетима за ову врсту пројеката
  3. Указати на међузависност појединих делова у опису пројекта (постављање општег и специфичних циљева, распоред активности по радним пакетима)
  4. Помоћи учесницима да савладају принцип попуњавања матрице логичког оквира (LFM) и разумеју «хијерархију» елемената унутар матрице
  5. Помоћи учесницима да разумеју начин разраде радних пакета и везу activity-deliverable-indicator

У складу са резултатима испитивања потреба за тематским радионицама, прве три радионице су посвећене припреми матрице логичког оквира пројеката (LFM), индикатора развоја пројекта и разради радних пакета.

Радионице се организују према следећем распореду:

  • 27. новембар (петак) – Ниш, од 11h до 17h
  • 30. новембар (понедељак) – Нови Сад, од 10h до 16h
  • 01. децембар (уторак) – Београд, од 10h до 16h

Планирано је да све три радионице имају исти садржај и покрију исте теме.

Учесници ће накнадно бити обавештени о месту одржавања радионица.

Пријaву за радионице можете извршити попуњавањем формулара, најкасније до уторка 24. новембра до 12h.

Број учесника радионице је ограничен на 30.

Особе које су попуниле упитник за испитивање потреба ће имати предност при одабиру за учешће, а водиће се рачуна о заступљености различитих типова институција/организација и уједначеном броју особа из исте институције.

Учесници сами сносе евентуалне путне и трошкове смештаја. Фондација Темпус – Еразмус+ канцеларија у Србији обезбеђује радне материјале и освежење током радионица.

Радионице посвећене разради описа пројекта и буџета пројекта биће организоване током децембра 2015. и јануара 2016. године, а време, место и позив за пријављивање биће накнадно објављени.