Prijava za radionice za pripremu projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji i ove godine organizuje radionice posvećene razvoju predloga projekata za konkurs za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (nekadašnji Tempus projekti) u okviru programa Erazmus+.

Radionice su namenjene predstavnicima visokoškolskih institucija koje planiraju da konkurišu za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, ili da u njima učestvuju kao partneri.

Ciljevi radionica su:

  1. Upoznati učesnike sa najvažnijim delovima projektne prijave za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju
  2. Objasniti neophodnost povezivanja teme projekta sa prioritetima za ovu vrstu projekata
  3. Ukazati na međuzavisnost pojedinih delova u opisu projekta (postavljanje opšteg i specifičnih ciljeva, raspored aktivnosti po radnim paketima)
  4. Pomoći učesnicima da savladaju princip popunjavanja matrice logičkog okvira (LFM) i razumeju «hijerarhiju» elemenata unutar matrice
  5. Pomoći učesnicima da razumeju način razrade radnih paketa i vezu activity-deliverable-indicator

U skladu sa rezultatima ispitivanja potreba za tematskim radionicama, prve tri radionice su posvećene pripremi matrice logičkog okvira projekata (LFM), indikatora razvoja projekta i razradi radnih paketa.

Radionice se organizuju prema sledećem rasporedu:

  • 27. novembar (petak) – Niš, od 11h do 17h
  • 30. novembar (ponedeljak) – Novi Sad, od 10h do 16h
  • 01. decembar (utorak) – Beograd, od 10h do 16h

Planirano je da sve tri radionice imaju isti sadržaj i pokriju iste teme.

Učesnici će naknadno biti obavešteni o mestu održavanja radionica.

Prijavu za radionice možete izvršiti popunjavanjem formulara, najkasnije do utorka 24. novembra do 12h.

Broj učesnika radionice je ograničen na 30.

Osobe koje su popunile upitnik za ispitivanje potreba će imati prednost pri odabiru za učešće, a vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova institucija/organizacija i ujednačenom broju osoba iz iste institucije.

Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji obezbeđuje radne materijale i osveženje tokom radionica.

Radionice posvećene razradi opisa projekta i budžeta projekta biće organizovane tokom decembra 2015. i januara 2016. godine, a vreme, mesto i poziv za prijavljivanje biće naknadno objavljeni.