Erazmus+ radionice za pripremu predloga projekata KA2 Strateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja

Fondacija Tempus, organizuje dve radionice posvećene razvoju predloga KA2 projekata Strateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja u okviru  Nacionalnog poziva Programa Erazmus+ EU za 2018. godinu.

Radionice su namenjene predstavnicima akreditovanih visokoškolskih ustanova, kao i drugih ustanova, organizacija i institucija aktivnih u sektoru visokog obrazovanja koje planiraju da konkurišu za KA2 projekte strateških partnerstava u okviru Nacionalnog poziva, u konkursnom roku za 2018. godinu.

Radionice će biti održane:

07. februara 2018. godine u Novom Sadu

09. februara 2018. godine u Beogradu

Planirano je da obe radionice imaju isti sadržaj i pokriju iste teme.

Ciljevi radionica su:

  • Ukazati na obim projekata, formalne uslove konkurisanja i način predaje projektne dokumentacije;
  • Objasniti način povezivanja teme projekta sa prioritetima projekata strateških partnerstava u oblasti visokog obrazovanja;
  • Razjasniti koncepte inovativnosti i transnacionalnog u kontekstu konkretne projektne ideje;
  • Predstaviti mehanizam usklađivanja obima i tipa aktivnosti sa budžetom projekta.

Prijavu za radionice možete izvršiti popunjavanjem registracionog formulara, najkasnije do četvrtka, 25. januara do 23:59. časova.

Registrovani će naknadno biti obavešteni o statusu svoje prijave za učešće na radionici. Broj učesnika jedne radionice je ograničen. Prednost će imati predstavnici organizacija i institucija sa konkretnim projektnim idejama za KA2 projekte strateških partnerstava.

Kod odabira učesnika, vodiće se računa i o zastupljenosti različitih tipova institucija/organizacija i ujednačenoj regionalnoj zastupljenosti.

Učešće na radionicama je besplatno. Učesnici sami snose eventualne troškove puta i smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale i osveženje tokom radionica

Poslednje modifikovano: januar 23, 2018Publikacije: