Prijava za radionice za pripremu projekata mobilnosti za škole i opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih programa Erazmus+

Fondacija Tempus organizuje radionice sa ciljem priprema škola, ustanova i organizacija u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, kao i onih u oblasti obrazovanja odraslih za pripremu i podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru Nacionalnog poziva Programa Erazmus+ EU za 2018. godinu.

Radionice su namenjene zaposlenima u školama i predškolskim ustanovama (državnim i privatnim), srednjim stručnim školama, organizacijama civilnog društva, preduzećima i svim drugim institucijama koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i ustanovama i organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih, udruženjima, stručnim društvima i svim ostalim institucijama aktivnim u toj oblasti, a koje planiraju da konkurišu za projekte mobilnosti.

Ciljevi radionica su:

  • upoznavanje učesnika sa principima, ciljevima i kriterijumima KA1 projekata mobilnosti;
  • predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije u okviru KA1 projekata mobilnosti;
  • unapređivanje znanja učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projektnih prijava u okviru KA1 projekata mobilnosti; 
  • jačanje znanja i kompetencija za pisanje projekata i popunjavanje prijavnog formulara.

Radionice se organizuju prema sledećem rasporedu:

  • 8. decembra  u Beogradu, u ulici Ruže Jovanović 27a  sa početkom u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara . Rok za prijavu je 1. decembar do 23:59 časova.
  • 11. decembra  u Beogradu, u ulici Ruže Jovanović 27a  sa početkom u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara . Rok za prijavu je 1. decembar do 23:59 časova.
  • 21. decembra u Šapcu, u Centru za stručno usavršavanje, ul. Nikole Tesle 1A, sa početkom u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 10. decembar do 23:59 časova.
  • 22. decembra u Kikindi, u Centru za stručno usavršavanje, ul. Nemanjina 23, sa početkom u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 10. decembar do 23:59 časova.
  • 26. decembra u Nišu, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, ul. Pariske komune bb, sa početkom u 10 časova. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 10. decembar do 23:59 časova.

Planirano je da sve radionice imaju isti sadržaj i pokriju iste teme. Nacrt agende možete pogledati ovde.

Broj učesnika radionica je ograničen na 40 po radionici. Pri izboru učesnika, vodiće se računa o zastupljenosti svih tipova ustanova za koje je objavljen konkurs, kao i broju osoba iz iste institucije. Prednost će imati predstavnici ustanova koji trenutno ne učestvuju u Erazmus+ projektima mobilnosti. Radionice su besplatne. Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale i ručak tokom radionica.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Fondaciju Tempus telefonom 011 33 42 430 ili mejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti programa za koju ste zainteresovani:

Škole, predškolske ustanove, stručno obrazovanje i obuke:
schools-vet@tempus.ac.rs

Obrazovanje odraslih:
adult-education@tempus.ac.rs