Prezentacije sa radionica za izradu predloga projekta izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju 2015

Tokom decembra 2014. i januara 2015. održana je serija radionica za predstavnike i predstavnice institucija visokog obrazovanja i njihovih partnera za razradu predloga Erazmus+ projekta izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Erazmus+ kancelarija u Srbiji stoji na raspolaganju svim institucijama koje razvijaju projekte za aktuelni konkursni rok (10. februar 2015. godine) za individualne konsultacije.

Prezentacije sa radionica možete preuzeti na sledećim linkovima:

Radionica 1 – Kreiranje matrice logičkog okvira

I-01 – Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

I-02 – Matrica logičkog okvira

I-03 – Indikatori

 

Radionica 2 – Razrada detaljnog opisa projekta

II-01 Detaljan opis projekta

Radionica 3 – Razrada radnog plana i budžeta projekta

III-01 – Struktura aplikacije i koraci podnošenja prijave

III-02 – Izrada budžeta