Radionice posvećene razradi budžeta projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

U skladu sa rezultatima ispitivanja potreba za tematskim radionicama, Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji, organizuje radionice posvećene razvoju predloga projekata za konkurs za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (nekadašnji Tempus projekti) u okviru programa Erazmus+. Dve radionice posvećene razradi matrice logičkog okvira održane su tokom decembra u Novom Sadu i Beogradu. Prva radionica sa akcentom na detaljnom opisu projekta održana je u Novom Sadu, a druga će se održati u Beorgadu 14. januara.

Dve radionice posvećene razradi budžeta projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju biće održane u Novom Sadu 16. januara i Beogradu, 19. januara 2015. godine, sa početkom u 10 časova (i trajanjem do 16 časova). O mestu održavanja radionica odabrani učesnici će biti naknadno obavešteni.

Radionice su namenjene isključivo predstavnicima visokoškolskih institucija koje razvijaju predloge projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju za aktuelni Erazmus+ konkurs.

Prijavu za radionice možete izvršiti popunjavanjem registracionog formulara: https://erasmusplus.rs/erazmus-radionica-za-razradu-budzeta-projekta/ najkasnije do ponedeljka, 12. januara do 16:00. Broj učesnika i učesnica za svaku od radionica je ograničen na 30. Osobe koje su kroz upitnik za ispitivanje potreba iskazale zainteresovanost za ovu temu imaće prednost pri odabiru za učešće, a vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova institucija/organizacija, ujednačenom broju osoba iz iste institucije i dosadašnjem učešću u tematskim radionicama.

Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus – Erazmus+ kancelarija u Srbiji obezbeđuje radne materijale i osveženje tokom radionica.