Отворен позив за пројекте у оквиру Припремне акције „Размене и мобилност у спорту“ за 2020.

Европска комисија расписала је позив за подношење пријава пројеката у оквиру Припремних акција за области образовања, спорта и културе за 2020. годину, под називом “Размене и мобилност у спорту” (Exchanges and mobility in sport), који је отворен до 11. јуна 2020. године у подне (CET).

Организације из Србије на овим пројектима могу имати улогу партнера организацијама из ЕУ и то у оквиру једне од пет буџетских линија, која је намењена сарадњи ЕУ са земљама Западног Балкана.

Општи циљ ове Припремне акције је пружање могућности особљу спортских организација да побољшају своје компетенције и квалификације и стекну нове вештине кроз мобилност у сврху учења, проводећи временски период у страној држави (у и изван ЕУ). Могућности за мобилност се односе на тренере и остало особље спортских организација (укључујући волонтере) у професионалном и аматерском спорту, у циљу повећања њихових знања и развијања међународне сарадње.

Укупан расположиви буџет за цео позив износи 1.400.000 евра, а максималан износ гранта по појединачном пројекту је 200.000 евра. Текст позива са свим неопходним упутствима и конкурсном документацијом, доступан је на интернет страници Европске комисије. Овај позив није део актуелног Еразмус+ програма (2014-2020), већ је део годишњег плана тзв. Припремних акција (Pilot projects and peraparatory actions) Европске комисије, које су осмишљене као припрема предлога са циљем усвајања будућих акција.