Registracioni formular

Evropska komisija organizuje »Erazmus+ kontakt seminar« 17-18. decembra u Beču.

Seminar će okupiti oko 250 predstavnika sa VŠI iz 33 programske zemlje i sa Zapadnog Balkana. Cilj seminara da se poveća broj prijava u region u sledećem pozivu za projekte kroz pružanje prilike da se konkretno upoznaju sa predstavnicima institucija iz drugih zemalja.

Poseban fokus će biti na međunarodnoj kreditnoj mobilnosti (KA1) za koju su u nekim programskim zemljama ostala neutrošena sredstva za region Zapadnog Balkana. Ovom prilikom će biti predstavljene i druge mogućnosti za saradnju (Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Capacity Building in Higher Education and Jean Monnet) i diskusija o mogućnostima za strateško korišćenje programa za razvoj Zapadnog Balkana.

Pozivamo ECTS koordinatore i predstavnike uprava visokoškolskih institucija da se prijave popunjavanjem formulara do 28. septembra. Učesnici bi trebalo da mogu u ime svojih VŠI da pregovaraju o mogućnostima za primanje i slanje studenata i osoblja. Formularu možete pristupiti ovde:

Troškove puta, smeštaja i ishrane snosi Evropska komisija koja donosi krajnju odluku o izboru učesnika.

Formular je zbog slanja Evropskoj komisiji potrebno popuniti na engleskom.