Резултати из првог конкурсног рока за Пројекте изградње капацитета у оквиру програма Еразмус+

У оквиру позива за Пројекте изградње капацитета у високом образовању објављеном 2014 одабрано је за финансирање укупно 9 пројеката са учешћем институција из Србије.

У питању су следећи пројекти:

Aкроним Пун назив пројекта
RE@WBC  Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region
ReFEEHS  Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia 
IF4TM  Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia 
KLABS  Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments 
DBBT-MS  Implementation of the study program – Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies) 
WaMPPP  Waste management curricula development in partnership with public and private sector 
Trans2W  School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina 
PT&SCHE Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia 
GEOWEB Modernising geodesy education in Western Balkan with focus on competences and learning outcomes

 

Вест са пуним списком пројеката који су одабрани за финансирање у првом року Еразмус + пројеката иградње капацитета у високом образовању

Више информација о одобреним пројекатима са учешћем институција из Србије можете наћи бази финансираних пројеката