Резултати одабира пројеката за финансирање – додатни позив за стратешка партнерства за све области (КА226 и КА227)

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање пријављене у оквиру додатног позива за стратешка партнерства за све области (КА226 и КА227) у оквиру Општег позива за 2020 годину,  програма Еразмус+, конкурсни рок 29. октобар 2020. године.

Партнерства за подршку у дигиталном образовању (Partnerships for Digital Education Readiness- КА226)- позив је био отворен за секторе општег образовања, средњег стручног образовања и обука и високог образовања.

Партнерства за подстицање креативности (Partnerships for Creativity- КА227). Позив је био отворен за сектор младих, сектор општег образовања и образовања одраслих.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства.

Пројекти одабрани за финансирање:

Партнерства за подршку у дигиталном образовању – област високо образовање (Partnerships for Digital Education Readiness):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA226-HE-094538 Effective teaching for student engagement & success in digital learning environment Универзитет у Београду 103.440,00
2. 2020-1-RS01-KA226-HE-094527 Digital internship model for higher professional studies Академија струковних студија Западна Србија, Ужице 50.046,00
3. 2020-1-RS01-KA226-HE-094562 Development of digital approach for occupational health and safety systems in higher education courses Универзитет у Новом Саду 38.098,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Пројекти на резервној листи за финансирање – стратешка партнерства за подршку у дигиталном образовању – област високо образовање (Partnerships for Digital Education Readiness):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA226-HE-094555 Digital education in veterinary studies Универзитет у Београду 112.204,00
2. 2020-1-RS01-KA226-HE-094550 Репозиторијум отворених садржаја образовања ради лабораторијске подршке у природним и техничким наукама Универзитет у Крагујевцу 143.295,00

Стратешка партнерства за подршку у дигиталном образовању – област стручно образовање и обукe (Partnerships for Digital Education Readiness):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA226-VET-094522 Електронска академија дуалног образовања Средња стручна школа, Крагујевац 48.548,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Стратешка партнерства за подстицање креативности – област опште образовање (Partnerships for Creativity):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA227-SCH-094545 Awareness raising on gender-based violence through theatre based school workshops ДАХ ТЕАТАР – Центар за позоришна истраживања, Београд 189.444,00

Пројекти на резервној листи за финансирање – стратешка партнерства за подстицање креативности – област опште образовање (Partnerships for Creativity):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA227-SCH-094559 Innovative Theatre Education Resources Advance Creativity in Teaching BAZAART, Београд 76.984,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Стратешка партнерства за подстицање креативности – област млади (Partnerships for Creativity):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA227-YOU-094560 The Melting Pot Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада-НАПОР, Нови Сад 89.690,37

Пројекти на резервној листи за финансирање – стратешка партнерства за подстицање креативности – област млади (Partnerships for Creativity)

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA227-YOU-094539 State of Artivism Клуб за оснаживање младих 018, Ниш 47.770,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.