Резултати конкурса из 2015. године за пројекте изградње капацитета у области високог образовања

У оквиру позива за Пројекте изградње капацитета у високом образовању објављеног 2015. године, у оквиру програма Еразмус+ за финансирање је одабрано укупно 9 пројеката у којима учествују неке од највећих високошколских установа из Србије, попут универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. Универзитети у Београду, Новом Саду и Нишу координирају чак 7 од 9 одобрених пројеката.

Пројекти се баве унапређењем система високог образовања, развојем нових студијских програма из области заштите животне средине, управљања ризицима од природних катастрофа, финансијског менаџмента у јавном сектору, управљања квалитетом у туризму и употребом ИКТ у аналитичкој хемији.

У оквиру позива за финансирање је укупно одабрано 147 пројеката, од чега 121 заједничких пројеката и 26 структурних. Високошколске установе из региона Западног Балкана учествују у 18 пројеката, од чега као координатори у 12.

Списак пројеката у којима учествују високошколске установе из Србије можете пронаћи на нашој страници са одобреним пројектима.

Целокупан списак пројеката који су одабрани за финансирање у другом року Еразмус+ пројеката изградње капацитета у високом образовању можете погледати на сајту Извршне агенције (EACEA).