Резултати избора пројеката стратешких партнерства за стручно образовање и обуке у конкурсном року 2020

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за стратешка партнерства за област стручног образовања и обука (КА202), у оквиру Општег позива за 2020 годину (EAC/A02/2019),  програма Еразмус+ , конкурсни рок 23.04.2020.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

Пројекти одабрани за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA202-065370 Safe Drones Over Safe Environment Ваздухопловна академија, Београд 165.227,00 EUR
2. 2020-1-RS01-KA202-065381 Inovativne informacione tehnolgije u modernoj  VET školi Машинско електротехничка школа, Бор 113.072,00 EUR
3. 2020-1-RS01-KA202-065432 First Aid Worldwide Медицинска школа са домом ученика “Сестре Нинковић”, Крагујевац 86.907,00 EUR
4. 2020-1-RS01-KA202-065421 The Smart World Wins Електротехничка школа ”Мија Станимировић”, Ниш 65.686,00 EUR

 

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA202-065358 Са роботом на ТИ  Центар нових технологија, д. о.о. Рума 69.796,00 EUR

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.