Rezultati konkursa za Žan Mone projekte iz prvog konkursnog roka u okviru programa Erazmus+ (2014)

Izvršna agencija je 23. jula 2014. godine objavila rezultate prvog konkursa za Žan Mone projekte u okviru programa Erazmus+.  U okviru ovog poziva odobrena su dva projekta kojima će rukovoditi institucije iz Srbije:

  • Žan Mone katedra: Innovating the European Union Studies at the University of Belgrade – Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, rukovodilac: prof. Slobodan Samardžić
  • Žan Mone modul: Musical Identities and European Perspective: an Interdisciplinary Approach, Univerzitet umetnosti u Beogradu, rukovodilac: prof. Mirjana Veselinović-Hofman

Cela vest na sajtu Izvršne agencije sa spiskom svih projekata odobrenih za finansiranje