Резултати конкурсног рока за 2019: пројекти мобилности за школе (КА101)

Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката за финансирање за мобилност за школе (КА101), у оквиру Општег позива за 2019 годину EAC/A03/2018), програма Еразмус+ (конкурсни рок -12.02.2019).

Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање:

 

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA101-000557 Изазови и могућности подучавања и учења за XXI век Гимназија, Чачак 10.470,00
2. 2019-1-RS01-KA101-000622 Европска мобилност у циљу модернизације наставе ОШ  “Никола Тесла”, Кљајићево 7.665,00
3. 2019-1-RS01-KA101-000634 Дигитална школа-Нови хоризонти ОШ, “Синиша Јанић”, Власотинце 9.775,00
4. 2019-1-RS01-KA101-000610 Моја креативна, дигитална, модерна школа ОШ “Душко Радовић”, Београд 10.560,00
5. 2019-1-RS01-KA101-000672 Ново лице музичког образовања Основна музичка школа “Корнелије Станковић”, Трстеник 13.135,00
6. 2019-1-RS01-KA101-000695 Можемо ми то! ОШ “Љубица Радосављевић Нада”, Зајечар 13.490,00
7. 2019-1-RS01-KA101-000548 Up-to-date School ОШ “Јован Стерија Поповић”, Београд 10.475,00
8. 2019-1-RS01-KA101-000522 Не губи време, уради више, буди бољи ОШ ” Стеван Јаковљевић”, Параћин 5.235,00
9. 2019-1-RS01-KA101-000629 EduIN – a new link in education ОШ “Васа Стајић”, Нови Сад 11.625,00
10. 2019-1-RS01-KA101-000599 Корак напред Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора “11.мај”, Јагодина 9.525,00
11. 2019-1-RS01-KA101-000601 Project teaching for the future ОШ “Бранислав Нушић”, Ниш 13.265,00
12. 2019-1-RS01-KA101-000680 Учимо, користимо, повезујемо ОШ “Митрополит Михаило”, Сокобања 11.090,00
13. 2019-1-RS01-KA101-000635 Школа будућности Гимназија у Зајечару 9.145,00
14. 2019-1-RS01-KA101-000725 Од средње музичке школе до конзерваторијума – пут знања и добрих пракси Музичка школа “Станковић”, Београд 12.215,00
15. 2019-1-RS01-KA101-000653 Child -Friendly School ОШ ” Милан Мијалковић”, Јагодина 11.600,00
16. 2019-1-RS01-KA101-000668 Diversity Makes Us Better ОШ “Десанка Максимовић”, Зајечар 13.950,00
17. 2019-1-RS01-KA101-000647 Корак ка дигитализацији – ИКТ образовање за будућност ОШ “Браћа Јерковић”, Београд 9.860,00
18. 2019-1-RS01-KA101-000766 Improving competences, skills and methodology for teaching junior and senior students ОШ “Вук Караџић”, Чачак 4.470,00
19. 2019-1-RS01-KA101-000977 Стручна међудржавна размена ресурса ОШ “Антон Скала”, Београд 8.650,00
20. 2019-1-RS01-KA101-000751 Teachers make the world (go) round OШ “Вук Караџић”, Бајмок 26.500,00
21. 2019-1-RS01-KA101-000598 Stay discriminatorily outdated, stay digitally and creatively updated ОШ “Јован Јовановић Змај”, Свилајац 25.840,00

 

РЕЗЕРВНА ЛИСТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

 

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1. 2019-1-RS01-KA101-000607 Ризница знања, иновација, вештина и разумевања у учионици Машинско електротехничка школа, Бор 13.950,00
2. 2019-1-RS01-KA101-000650 Enhancing teaching and learning towards the student-centered classroom ОШ “Жарко Зрењанин”, Нови Сад 18.745,00
3. 2019-1-RS01-KA101-000645 Игре знања Средња школа “Никола Тесла”, Баточина 9.280,00
4. 2019-1-RS01-KA101-000619 Прихвати изазов ОШ “Стеван Чоловић”, Ариље 10.220,00
5. 2019-1-RS01-KA101-000679 Teachers Fostering Students’ Learning Abilities Средња стручна школа “Никола Тесла” Београд 17.440,00
6. 2019-1-RS01-KA101-000682 Office 365 у нашој школи ОШ “Јован Јовановић Змај” Сремска Митровица 8.720,00

 

Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступање не потпише уговор са Фондацијом Темпус.