Rezultati konkursnog roka za 2019: projekti mobilnosti za škole (KA101)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate izbora projekata za finansiranje za mobilnost za škole (KA101), u okviru Opšteg poziva za 2019 godinu EAC/A03/2018), programa Erazmus+ (konkursni rok -12.02.2019).

Odluku o izboru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Projekti odabrani za finansiranje:

 

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA101-000557 Izazovi i mogućnosti podučavanja i učenja za XXI vek Gimnazija, Čačak 10.470,00
2. 2019-1-RS01-KA101-000622 Evropska mobilnost u cilju modernizacije nastave OŠ  “Nikola Tesla”, Kljajićevo 7.665,00
3. 2019-1-RS01-KA101-000634 Digitalna škola-Novi horizonti OŠ, “Siniša Janić”, Vlasotince 9.775,00
4. 2019-1-RS01-KA101-000610 Moja kreativna, digitalna, moderna škola OŠ “Duško Radović”, Beograd 10.560,00
5. 2019-1-RS01-KA101-000672 Novo lice muzičkog obrazovanja Osnovna muzička škola “Kornelije Stanković”, Trstenik 13.135,00
6. 2019-1-RS01-KA101-000695 Možemo mi to! OŠ “Ljubica Radosavljević Nada”, Zaječar 13.490,00
7. 2019-1-RS01-KA101-000548 Up-to-date School OŠ “Jovan Sterija Popović”, Beograd 10.475,00
8. 2019-1-RS01-KA101-000522 Ne gubi vreme, uradi više, budi bolji OŠ ” Stevan Jakovljević”, Paraćin 5.235,00
9. 2019-1-RS01-KA101-000629 EduIN – a new link in education OŠ “Vasa Stajić”, Novi Sad 11.625,00
10. 2019-1-RS01-KA101-000599 Korak napred Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11.maj”, Jagodina 9.525,00
11. 2019-1-RS01-KA101-000601 Project teaching for the future OŠ “Branislav Nušić”, Niš 13.265,00
12. 2019-1-RS01-KA101-000680 Učimo, koristimo, povezujemo OŠ “Mitropolit Mihailo”, Sokobanja 11.090,00
13. 2019-1-RS01-KA101-000635 Škola budućnosti Gimnazija u Zaječaru 9.145,00
14. 2019-1-RS01-KA101-000725 Od srednje muzičke škole do konzervatorijuma – put znanja i dobrih praksi Muzička škola “Stanković”, Beograd 12.215,00
15. 2019-1-RS01-KA101-000653 Child -Friendly School OŠ ” Milan Mijalković”, Jagodina 11.600,00
16. 2019-1-RS01-KA101-000668 Diversity Makes Us Better OŠ “Desanka Maksimović”, Zaječar 13.950,00
17. 2019-1-RS01-KA101-000647 Korak ka digitalizaciji – IKT obrazovanje za budućnost OŠ “Braća Jerković”, Beograd 9.860,00
18. 2019-1-RS01-KA101-000766 Improving competences, skills and methodology for teaching junior and senior students OŠ “Vuk Karadžić”, Čačak 4.470,00
19. 2019-1-RS01-KA101-000977 Stručna međudržavna razmena resursa OŠ “Anton Skala”, Beograd 8.650,00
20. 2019-1-RS01-KA101-000751 Teachers make the world (go) round OŠ “Vuk Karadžić”, Bajmok 26.500,00
21. 2019-1-RS01-KA101-000598 Stay discriminatorily outdated, stay digitally and creatively updated OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, Svilajac 25.840,00

 

REZERVNA LISTA ZA FINANSIRANJE

 

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće
1. 2019-1-RS01-KA101-000607 Riznica znanja, inovacija, veština i razumevanja u učionici Mašinsko elektrotehnička škola, Bor 13.950,00
2. 2019-1-RS01-KA101-000650 Enhancing teaching and learning towards the student-centered classroom OŠ “Žarko Zrenjanin”, Novi Sad 18.745,00
3. 2019-1-RS01-KA101-000645 Igre znanja Srednja škola “Nikola Tesla”, Batočina 9.280,00
4. 2019-1-RS01-KA101-000619 Prihvati izazov OŠ “Stevan Čolović”, Arilje 10.220,00
5. 2019-1-RS01-KA101-000679 Teachers Fostering Students’ Learning Abilities Srednja stručna škola “Nikola Tesla” Beograd 17.440,00
6. 2019-1-RS01-KA101-000682 Office 365 u našoj školi OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” Sremska Mitrovica 8.720,00

 

Odricanje od odgovornosti: Odobreni iznos sredstava se može razlikovati od onog koji je naveden u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok lice organizacije ovlašćeno za zastupanje ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.