Резултати конкурсног рока за 2020: пројекти мобилности у области високог образовања (КА103)

Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката за финансирање за област – мобилност за област високог образовања (КА103) у оквиру Општег позива за 2020 годину програма Еразмус+ (конкурсни рок фебруар 2020).

Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према величини самосталне високошколске установе (броју студената и запослених, наведеном у пријавама самосталних високошколских установа за Еразмус повељу за високо образовање) и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање су следећи:

Број Број пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA103-065033 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац 4.407,00
2. 2020-1-RS01-KA103-065034 Висока школа социјалног рада, Београд 1.582,00
3. 2020-1-RS01-KA103-065035 Висока спортска и здравствена школа струковних студија, Београд 4.365,00
4. 2020-1-RS01-KA103-065040 Универзитет уметности у Београду 44.057,00
5. 2020-1-RS01-KA103-065044 Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину 3.164,00
6. 2020-1-RS01-KA103-065045 Универзитет у Новом Пазару 4.746,00
7. 2020-1-RS01-KA103-065047 Универзитет у Крагујевцу 187.079 ,00
8. 2020-1-RS01-KA103-065048 Универзитет у Новом Саду 490.290,00
9. 2020-1-RS01-KA103-065053 Београдска академија пословних и уметничких струковних студија 23.278,00
10. 2020-1-RS01-KA103-065054 Висока школа струковних студија – Београдска политехника 10.057,00
11. 2020-1-RS01-KA103-065056 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду 4.662,00
12. 2020-1-RS01-KA103-065066 Висока техничка школа струковних студија,  Суботица 5.989,00
13. 2020-1-RS01-KA103-065083 Висока школа модерног бизниса, Београд 4.407,00
14. 2020-1-RS01-KA103-065092 Универзитет у Београду 895.068,00
15. 2020-1-RS01-KA103-065098 Универзитет “Унион” Београд 27.685,00
16. 2020-1-RS01-KA103-065099 Универзитет привредна академија у Новом Саду 41.810,00
17. 2020-1-RS01-KA103-065105 Академија струковних студија, Београд 41.642,00
18. 2020-1-RS01-KA103-065107 Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд 9.492,00
19 2020-1-RS01-KA103-065117 Академија струковних студија Шабац 11.074,00
20. 2020-1-RS01-KA103-065121 Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац 19.042,00
21. 2020-1-RS01-KA103-065132 Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац 12.317,00
22. 2020-1-RS01-KA103-065136 Универзитет у Нишу 239.520,00
23. 2020-1-RS01-KA103-065161 Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд 3.164,00
24. 2020-1-RS01-KA103-065176 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду 12.656,00
25. 2020-1-RS01-KA103-065227 Универзитет Сингидунум 62.521,00
26. 2020-1-RS01-KA103-065228 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 23.310,00
27. 2020-1-RS01-KA103-065247 Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац 29.396,00
28. 2020-1-RS01-KA103-065266 Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш 15.962,00
29. 2020-1-RS01-KA103-065298 Универзитет одбране у Београду 23.730,00
30. 2020-1-RS01-KA103-065310 Метрополитан универзитет у Београду 18.645,00
31. 2020-1-RS01-KA103-065046 Висока школа струковних студија Ужице 8.490,00