Резултати конкурса за пројекте школска партнерства за размене (КА229) за 2020.

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за школска партнерства за размене (КА229), у оквиру Општег позива за 2020 годину EAC/A02/2019),  програма Еразмус+ , конкурсни рок 23.04.2020.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Укупан одобрени износ за пројекат (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA229-065399 From game to STEM Гимназија у Зајечару 137.053,00 EUR
2. 2020-1-RS01-KA229-065420 This is how we share Основна школа „Карађорђе“, Велика Плана 50.533,00 EUR
3. 2020-1-RS01-KA229-065357 Let’s Make Ideas Happen Техничка школа „Иван Сарић“, Суботица 178.670,00 EUR
4. 2020-1-RS01-KA229-065354 Hold Everyone Together Гимназија “9. мај” Ниш 104.668,00 EUR
5. 2020-1-RS01-KA229-065423 Дигитални мостови Основна школа ,,Иво Андрић”, Београд 71.923,00 EUR

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

Укупан списак пројеката школских партнерстава за размене у којима школе из Србије учествују, одобрених за финансирање у свим Еразмус+ програмским земљама:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Школа из Србије подносилац пројектне пријаве / партнер на пројекту Одобрени износ за школу из Србије (EUR)
1 2020-1-BE02-KA229-074676_2 Fairy Tales 21st Century ОШ “Старина Новак”, Београд 21.535,00
2 2020-1-BG01-KA229-079264_3 Inclusive Education and Distance Learning in Digital Era ОШ “Димитрије Тодоровић Каплар”, Кражевац 25.941,00
3 2020-1-CY01-KA229-066037_4 Where flowers bloom, so does hope! ОШ “Небојша Јерковић”, Буђановци 24.360,00
4 2020-1-CZ01-KA229-078299_4 NEW – Firs Aid in The School Teaching and Training ОШ “Димитрије Тодоровић Каплар”, Књажевац 25.748,00
5 2020-1-DE03-KA229-077185_3 Fit ´n´ Green Средња школа “Светозар Милетић”, Нови Сад 21.450,00
6 2020-1-DE03-KA229-077211_4 Der Kaufmann von Venedig 2.0: Ein Beitrag zur Bekämpfung von Ausgrenzung und der Förderung von Toleranz und Offenheit in Europa Пољопривредно-хемијска школа “Др Ђорђе Радић”, Краљево 30.996,00
7 2020-1-DE03-KA229-077219_4 Ecological Footprint: Think, Choose, Reduce Гимназија у Зајечару 20.491,00
8 2020-1-DE03-KA229-077423_6 Come Together ОШ “Браћа Груловић”, Бешка 29.790,00
9 2020-1-EE01-KA229-077896_5 Awareness is Power ОШ ”23. октобар” , Сремски Карловци 18.637,00
10 2020-1-EL01-KA229-078815_5 Eat Smart Save Your Land Хемијско-прехрамбена технолошка школа, Београд 29.790,00
11 2020-1-EL01-KA229-078995_3 ClimAct Now! Средња школа за информационе технологије, Београд 27.764,00
12 2020-1-ES01-KA229-081709_6 Mens Sana in Corpore Sano: Young healthy students Гимназија “Руђер Бошковић”, Београд 30.020,00
13 2020-1-ES01-KA229-081725_3 2050 Not Far Away, Tomorrow! ОШ “Свети Сава”, Ниш 21.358,00
14 2020-1-ES01-KA229-081970_3 Measure me up! ОШ “Свети Сава” , Кикинда 30.200,00
15 2020-1-ES01-KA229-082181_4 Technology for Education, Alternative Methodologies and Steam Економска школа “9.мај”, Сремска Митровица 29.312,00
16 2020-1-ES01-KA229-082251_2 Paseando entre estatuas. Карловачка гимназија, Сремски Карловци 27.435,00
17 2020-1-ES01-KA229-082266_5 Tiny Steps For Great Changes Економска школа “9.мај”, Сремска Митровица 32.004,00
18 2020-1-ES01-KA229-082560_2 Climate And Threats on Cultural Heritage ОШ “Деспот Стефан Високи”, Деспотовац 32.627,00
19 2020-1-ES01-KA229-083158_2 Mediation and inclusion as a tool to improve the relationships in the school ОШ “Иво Андрић”, Београд 20.180,00
20 2020-1-FI01-KA229-066675_2 Democracy experiments in my family ОШ “Мирослав Антић”, Ниш 25.634,00
21 2020-1-FR01-KA229-079862_4 Students Observers Learn Astronomy And Run to Travel to Space ОШ “Коста Трифковић”, Нови Сад 31.878,00
22 2020-1-FR01-KA229-080020_2 Comment aller vers des agro-systèmes en Europe plus durables et compétitifs ? Средња пољопривредна школа са домом ученика, Шабац 27.260,00
23 2020-1-FR01-KA229-080227_3 Let the sun shine in our schools : connectivity and acceptance of pupils’ diversity ОШ “Свети Сава”, Пожаревац 19.704,00
24 2020-1-FR01-KA229-080258_5 Being European : an exchange of cultures and practices ОШ “Страхиња Поповић” Дворане, Крушевац 18.204,00
25 2020-1-FR01-KA229-080517_5 Green Globetrotters in EU Средња туристичка школа Нови Београд 32.422,00
26 2020-1-HR01-KA229-077795_3 Povratak korijenima ОШ “Иван Милутиновић” Суботица 25.655,00
27 2020-1-IT02-KA229-077818_2 CO-Develop E+ Generations ОШ “Херој Радмила Шишковић”, Смедеревска Паланка 30.303,00
28 2020-1-IT02-KA229-078956_2 BUSINESS FOR ALL Средња туристичка школа, Нови Београд 32.530,00
29 2020-1-IT02-KA229-079058_6 Literacy is the key of both 2020 and beyond ОШ “Милоје Чиплић”, Нови Бечеј 22.272,00
30 2020-1-IT02-KA229-079256_3 Talented Entrepreneurs in Job Market Средња пољопривредно прехрамбена школа “Стеван Петровић Бриле”, Рума 30.479,00
31 2020-1-IT02-KA229-079587_3 Strategies for improving attendance and reducing truancy ОШ “Мирослав Антић”, Ниш 25.865,00
32 2020-1-IT02-KA229-079687_5 Strade del Passato, Vie del Futuro Техничка школа, Зајечар 29.551,00
33 2020-1-IT02-KA229-079881_4 Don’t let them get lost ОШ и Школа за образовање одраслих “Бранко Пешић”, Београд 26.300,00
34 2020-1-LT01-KA229-077876_5 Teaching About Life and Emotional Skills ОШ  “Светислав Голубовић Митраљета”, Београд 26.385,00
35 2020-1-LT01-KA229-077901_4 OUR  DİFFERENCES ARE OUR RICH ОШ “Свети Сава”, Пожаревац 23.892,00
36 2020-1-LT01-KA229-077969_3 Best Achievable Results in Coding Средња школа за информационе технологије, Београд 22.232,00
37 2020-1-MK01-KA229-077770_6 Let’s Exchange Our Cultures By Web2 Tools. Средња школа за информационе технологије, Београд 19.180,00
38 2020-1-MT01-KA229-074199_2 Freedom to Learn 2 Пожаревачка гимназија 22.962,00
39 2020-1-NL01-KA229-064576_3 Wonders Of Science & Arts In An Outdoor Blue-Green Learning Environment Предшколска установа “Жил Верн”, Нови Сад 16.000,00
40 2020-1-PL01-KA229-081473_2 Start the change from yourself and spread it to society. ОШ “Иво Андрић”, Ниш 30.400,00
41 2020-1-PL01-KA229-081640_3 Climate Heroes – Let`s save the Planet! ОШ “Вук Стефановић Караџић”, Крагујевац 30.964,00
42 2020-1-PL01-KA229-081744_5 Children in action against climate change. Let children open to the world ПУ “Наша радост”, Суботица 20.576,00
43 2020-1-PL01-KA229-081867_3 Bullies to Buddies ОШ “Трећи крагујевачки батаљон”, Крагујевац 23.229,00
44 2020-1-PT01-KA229-078542_4 You start first, then wait for the others ОШ “Бранко Радичевић”, Ниш 30.400,00
45 2020-1-PT01-KA229-078566_6 Alavancar a Inclusão Através da Vida Saudável e do Desporto Правно-пословна школа, Ниш 27.686,00
46 2020-1-PT01-KA229-078874_3 Play and Learn…In Nature ПУ “Наша радост”, Суботица 16.617,00
47 2020-1-RO01-KA229-079786_6 Together for a Green  Future ОШ “Свети Сава”, Пожаревац 26.877,00
48 2020-1-RO01-KA229-079986_5 Creating Of Digital Environment : Stop Traditional Education Approach Multidisciplinary ОШ “Светислав Голубовић Митраљета”, Београд 26.680,00
49 2020-1-RO01-KA229-080272_2 Wirtuelle Wegen ОШ “Свети Георгије”, Уздин 11.900,00
50 2020-1-RS01-KA229-065354_1 Hold Everyone Together Гимназија “9. мај”, Ниш 24.518,00
51 2020-1-RS01-KA229-065357_1 LET’S MAKE IDEAS HAPPEN Техничка школа “Иван Сарић”, Суботица 30.240,00
52 2020-1-RS01-KA229-065399_1 From game to STEM Гимназија у Зајечару 30.678,00
53 2020-1-RS01-KA229-065420_1 This is how we share ОШ ‘Карађорђе“, Велика Плана 29.359,00
54 2020-1-SE01-KA229-077796_3 Key to my Career by Having Intellectual Norms ОШ “Матија Губец”, Таванкут 30.146,00
55 2020-1-SE01-KA229-077837_3 Power of Fairy tales and stories on literacy and language skills ОШ “Херој Радмила Шишковић”, Смедеревска Паланка 20.305,00
56 2020-1-SE01-KA229-077847_3 Exploring cultures – food, health, challenges & alternative learning environments for a more sustainable lifestyle ОШ “Коста Трифковић”, Нови Сад 20.940,00
57 2020-1-SE01-KA229-077901_6 COLORS ПУ “Наша радост”, Суботица 17.790,00
58 2020-1-SI01-KA229-075857_4 Wild Horizons: Outdoor Learning Experiences ПУ “Наша радост”, Суботица 27.420,00
59 2020-1-SI01-KA229-075912_6 CRIMSON through Debate to become global Citizens ОШ “Франце Прешерн”, Београд 26.070,00
60 2020-1-SI01-KA229-075973_2 STEM – Kakovostno osvajanje kompetenc Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац 31.326,00
61 2020-1-SI01-KA229-075933_6 Small Researchers – Great Discoveries ОШ “Љубица Радосављевић Нада”, Зајечар 28.832,00
62 2020-1-SK01-KA229-078208_4 One language one person Економско-трговинска школа, Врање 23.325,00
63 2020-1-TR01-KA229-092152_3 Together to a Better Technology Средња школа за информационе технологије, Београд 26.340,00
64 2020-1-TR01-KA229-092358_4 Temiz Tuna Temiz Karadeniz Шеста београдска гимназија 31.865,00
65 2020-1-TR01-KA229-092382_4 PLAY AGAINST BULLYING! Машинско електротехничка школа, Бор 31.849,00
66 2020-1-TR01-KA229-092706_4 Living Students Thanks to Living Classes ОШ “Радоје Домановић”, Ниш 11.940,00
67 2020-1-TR01-KA229-092830_3 YARATICI DRAMA İLE ÖĞRENME ОШ “Јанко Веселиновић”, Београд 19.662,00
68 2020-1-TR01-KA229-092911_3 Ellerim Kültürümün Aynasıdır Школа за оштећене слухом-наглуве “Стефан Дечански”, Београд 26.980,00
69 2020-1-TR01-KA229-092969_3 Su Dostu Okullarla Geleceğe Umut Oluyoruz ОШ “Јован Стерија Поповић” Нови Београд 22.850,00
70 2020-1-TR01-KA229-093291_3 GELECEĞE NEFES OLALIM ОШ “Мирослав Антић”, Ниш 20.852,00
71 2020-1-TR01-KA229-094323_4 Özel Eğitimde Dijital Yaklaşımlar ОШ “Антон Скала”, Београд 20.725,00
72 2020-1-TR01-KA229-094336_5 Yüzde Yüz Dijital Eğitim Sahası! Средња школа за информационе технологије, Београд 26.694,00
73 2020-1-TR01-KA229-094487_4 SANAT YOKSA İNOVASYONDA YOK ПУ “Наша радост”, Суботица 20.970,00
74 2020-1-UK01-KA229-078999_3 Our Innovative Journey to Learning: STEAM ОШ “Милан Мијалковић”, Јагодина 26.680,00