Резултати конкурса за пројекте стратешких партнерстава за област образовања одраслих за 2020.

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за стратешка партнерства за област образовања одраслих (КА204), у оквиру Општег позива за 2020 годину (EAC/A02/2019),  програма Еразмус+, конкурсни рок 23.04.2020.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA204-065373 Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking Библиотека града Београда  115.588,00
2. 2020-1-RS01-KA204-065428 CHAT2020 – Implementation Digital Storytelling Methods in  Adult Education Удружење “Клара и Роса”, Суботица 50.654,00
3. 2020-1-RS01-KA204-065410 Development of Competences of Spanish Language Teachers for Early Language Education in the Digital Age Удружење професора шпанског језика Србије, Београд 58.261,00
4. 2020-1-RS01-KA204-065418 Inclusive Digital Education Anti-discrimination AlternativeS Центар за женске студије, Београд  70.217,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.