Резултати конкурса за пројекте стратешких партнерстава за област општег образовања за 2020.

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за стратешка партнерства за област општег образовања (КА201), у оквиру Општег позива за 2020 годину (EAC/A02/2019),  програма Еразмус+, конкурсни рок 23.04.2020.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA201-065422 21st century skills and CLIL for learning about Cultural heritage Основна школа “Жарко Зрењанин”, Нови Сад  76.302,00
2. 2020-1-RS01-KA201-065438 Generating Inclusive and Fair Teaching in Early Development Удружење васпитача Војводине, Нови Сад 102.638,00
3. 2020-1-RS01-KA201-065366 deAf DigitAl PlaTform Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора ,”11.мај” Јагодина 182.148,00

Пројекти на резервној листи за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA201-065346 TOGETHER – Implement service learning in schools TO GET cultural HERitage enhanced Институт за модернo образовање, Београд  160.383,00
2. 2020-1-RS01-KA201-065424 Makerspaces in school setting: hubs for making ST(R)EAM visible Основна школа “Алекса Шантић”, Степановићево 105.972,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.