Rezultati konkursa za projekte strateških partnerstava za oblast opšteg obrazovanja za 2020.

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za strateška partnerstva za oblast opšteg obrazovanja (KA201), u okviru Opšteg poziva za 2020 godinu (EAC/A02/2019),  programa Erazmus+, konkursni rok 23.04.2020.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekti odabrani za finansiranje:

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA201-065422 21st century skills and CLIL for learning about Cultural heritage Osnovna škola “Žarko Zrenjanin”, Novi Sad  76.302,00
2. 2020-1-RS01-KA201-065438 Generating Inclusive and Fair Teaching in Early Development Udruženje vaspitača Vojvodine, Novi Sad 102.638,00
3. 2020-1-RS01-KA201-065366 deAf DigitAl PlaTform Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora ,”11.maj” Jagodina 182.148,00

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA201-065346 TOGETHER – Implement service learning in schools TO GET cultural HERitage enhanced Institut za moderno obrazovanje, Beograd  160.383,00
2. 2020-1-RS01-KA201-065424 Makerspaces in school setting: hubs for making ST(R)EAM visible Osnovna škola “Aleksa Šantić”, Stepanovićevo 105.972,00

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.