Резултати конкурса за пројекте Жан Моне за 2020

Извршна агенција Европске комисије објавила је резултате конкурса  за Жан Моне пројекте у оквиру програма Еразмус+ за 2020. годину.

Ове године је одобрено укупно 360 пројеката, док су 4 високошколске установе из Србије носиоци 5 нових Жан Моне модула, а 2 установе из Србије су партнери на 2 пројекта Жан Моне мрежа. Универзитет у Нишу је носилац два одобрена Жан Моне модула, док су Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду и Универзитет Привредна академија у Новом Саду носиоци по једног одобреног Жан Моне модула. На једном пројекту Жан Моне мрежа партнер из Србије је Универзитет у Београду, док је на другом пројекту партнер Београдски фонд за политичку изузетност.

Одобрени су следећи пројекти:

Жан Моне модул: „Application of EU values in the polices of the candidate states” – координатор Универзитет Привредна академија у Новом Саду, руководилац: проф. др Владимир Медовић.

Жан Моне модул: „Jean Monnet Module for European Monetary Law” – координатор Универзитет у Нишу, руководилац: проф. др Марко Димитријевић.

Жан Моне модул: „EU water policy and innovative solutions in water resources management” – координатор Универзитет у Нишу, руководилац: проф. др Милан Гоцић.

Жан Моне модул: „Agricultural Policy of European Union and its influence on competitiveness of agri-food products of Serbia” – координатор Универзитет у Новом Саду, руководилац: проф. др Бојан Матковски.

Жан Моне модул: „The European Union and the Western Balkans: Modernisation and Changes of Integration” – координатор Универзитет у Београду, руководилац: проф. др Харис Дајч.

Жан Моне мрежа: „Transnational Political Contention in Europe” координатор је високошколска установа из Италије, а партнер из Србије је Универзитет у Београду.

Жан Моне мрежа: „Еuropeanisation meets democracy from below: The Western Balkans on the search for new European and democratic Momentum” чији је носилац невладина организација из Аустрије, а партнер из Србије Београдски фонд за политичку изузетност.

Целокупне резултате конкурса Жан Моне за 2020. годину можете пронаћи на сајту Извршне агенције.