Резултати конкурса за пројекте Жан Моне за 2020

Извршна агенција Европске комисије објавила је резултате конкурса  за Жан Моне пројекте у оквиру програма Еразмус+ за 2020. годину.

Ове године је одобрено 360 пројеката, док су 4 високошколске установе из Србије носиоци 5 нових Жан Моне пројеката. Универзитет у Нишу је носилац два одобрена пројекта, док су Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду и Универзитет Привредна академија у Новом Саду носиоци по једног одобреног пројекта.

Одобрени су следећи пројекти:

Жан Моне модул: „Application of EU values in the polices of the candidate states” – координатор Универзитет Привредна академија у Новом Саду, руководилац: проф. др Владимир Медовић.

Жан Моне модул: „Jean Monnet Module for European Monetary Law” – координатор Универзитет у Нишу, руководилац: проф. др Марко Димитријевић.

Жан Моне модул: „EU water policy and innovative solutions in water resources management” – координатор Универзитет у Нишу, руководилац: проф. др Милан Гоцић.

Жан Моне модул: „Agricultural Policy of European Union and its influence on competitiveness of agri-food products of Serbia” – координатор Универзитет у Новом Саду, руководилац: проф. др Бојан Матковски.

Жан Моне модул: „The European Union and the Western Balkans: Modernisation and Changes of Integration” – координатор Универзитет у Београду, руководилац: проф. др Харис Дајч.

Целокупне резултате конкурса Жан Моне за 2020. годину можете пронаћи на сајту Извршне агенције.