Резултати конкурсног рока за 2019: Трећи рок за пројекте из области младих

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање у оквиру трећег конкурсног рока (8.10.2019.) за област ”Млади” у оквиру Општег позива за 2019 годину програма Еразмус+ EAC/A03/2018).

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

Пројекти одабрани за финансирање – КА105 пројекти мобилности младих:

 

Бр. Реф. број Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-3-RS01-KA105-065019 Seeing with fresh eyes – notice things in a different way EDUFONS, Центар за целоживотно образовање, Нови Бечеј  

12.015,00

2. 2019-3-RS01-KA105-065017 На тебе је ред – Промени свет! Дечји центар, Зајечар  

16.820,00

3. 2019-3-RS01-KA105-064998 Youth and Media Literacy Удружење “Светлост”, Шабац  

17.665,00

4. 2019-3-RS01-KA105-065024 Комуникација је кључ Дебатни клуб града Ниша  

10.455,00

5. 2019-3-RS01-KA105-064993 Roma and non Roma for a better future Удружење Ромкиња, Ниш  

10.764,00

6. 2019-3-RS01-KA105-065005 Лепота различитости Serbian Roma Youth Association, Beograd  

14.200,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти на резервној листи за финансирање – КА105 пројекти мобилности младих:

 

Бр. Реф. број Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1 2019-3-RS01-KA105-065010 YOU GOT TALENT (second edition) IUVENTA, удружење грађана, Шабац 17.841,00
2 2019-3-RS01-KA105-065028 Еколошким активизмом младих против климатских промена Удружење грађана “Зелени кључ – Ниш”

 

5.640,00
3 2019-3-RS01-KA105-065004 Today’s Youth for Tomorrow’s Future Инжењери заштите животне средине, Нови Сад 13.111,00

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекат одабран за финансирање – КА205 стратешко партнерство за област младих:

 

Бр. Реф. број Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-3-RS01-KA205-065027 Under the Loupe: Rural Youth Work! Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада-НАПОР, Нови Сад  

71.460,00 EUR

 

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекат на резервној листи за финансирање – КА205 стратешко партнерство за област младих:

Бр. Реф. број Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1.  

2019-3-RS01-KA205-065013

 

rurCANS –  Leaping to Entrepreneurship

ЕДУФОНС – Центар за целоживотно образовање, Нови Бечеј

 

22.958,00

 

У овом конкурсном року ниједан пројекат дијалога младих КА347 није испунио услове за финансирање.