Резултати конкурсног рока за 2020: пројекти мобилности у области образовања одраслих (КА104)

Фондација Темпус објавила је резултате избора пројеката за финансирање у области општег образовања – мобилност за образовање одраслих (КА104) у конкурсном року фебруар 2020. године.

Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање:

 

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA104-065204 Побољшајмо стање, фокус на образовање Основна школа  “Вера Радосављевић”, Неготин  6.308,00
2. 2020-1-RS01-KA104-065255 Enabling adult learners to reach digital literacy with the help of new technologies in English language learning Центар за едукацију “Crown Education” Нови Сад  4.406,00
3. 2020-1-RS01-KA104-065270 Унапређење компетенција наставника за живот у предузетничком друштву Основна школа „Надежда Петровић”, Сићево  8.268,00
4. 2020-1-RS01-KA104-065093 Визуализација – нова димензија подучавања Школа за основно образовање и васпитање одраслих “Свети Сава”, Нови Сад  7.708,00
5. 2020-1-RS01-KA104-065182 Иновативне методе у основном образовању одраслих Основна школа за образовање одраслих, Чачак  8.540,00
6. 2020-1-RS01-KA104-065062 Андрагогија – вештина за 21. век Основна школа “Младост”, Књажевац  4.678,00
7. 2020-1-RS01-KA104-065069 Друга шанса – најбоља шанса Школа за основно образовање одраслих “Браћа Стаменковић”, Београд  6.525,00
8. 2020-1-RS01-KA104-065272 Педагози за савремено образовање Педагошко друштво Србије, Београд  6.155,00
9. 2020-1-RS01-KA104-065065 Teach a Teacher Thinking Digital Основна школа и школа за образовање одраслих “Бранко Пешић”, Београд  3.392,00

 

Резервна листа за финансирање:  мобилност за образовање одраслих (КА104):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1. 2020-1-RS01-KA104-065197 Шанса за све Основна школа “Херој Радмила Шишковић”, Смедеревска Паланка  7.735,00
2. 2020-1-RS01-KA104-065315 Glossaries – The Development of Digital Tools for
Spanish Language Teachers
Удружење професора шпанског језика Србије, Београд  5.781,00

Одрицање од одговорностиОдобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус, све док лице организације овлашћено за заступање не потпише уговор са Фондацијом Темпус.