Резултати конкурсног рока за 2019: стратешка партнерства за област образовање одраслих (КА204)

Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката за финансирање за стратешка партнерства за образовање одраслих (КА204), у оквиру Општег позива за 2019 годину (EAC/A03/2018) програма Еразмус+, конкурсни рок 26.03.2019.

Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

Пројекти одабрани за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA204-000854 Rural Women to Sustainable Food and Farming – Fresh Food from Farm to Table ЕДУФОНС – Центар за целоживотно образовање, Нови Бечеј 58.505,00
2. 2019-1-RS01-KA204-000839 Потребе наставника за целоживотним учењем у контексту образовања за 21. век Тренинг центар “Коцевски”, Нови Сад 67.050,00
3. 2019-1-RS01-KA204-000872 RomABC goes Western Balkan – Adaptation and development of innovative instruments for combating functional illiteracy of Roma in Serbia and North Macedonia ОШ и школа за образовање одраслих “Бранко Пешић”, Београд 102.685,00
4. 2019-1-RS01-KA204-000910 Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers Српски савет за мозак, Београд 51.783,00
5. 2019-1-RS01-KA204-000814 “Буди без предрасуда” –

Пројекат обуке затворског особља за препознавање и реаговање на дискриминацију у затворима

Казнено поправни завод, Пожаревац Забела 62.280,00
6. 2019-1-RS01-KA204-000793 Community Mental Health practices in ex Yugoslavia Удружење“Простор”, Београд 59.839,00

 

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.