Rezultati konkursnog roka za 2019: strateška partnerstva za oblast obrazovanje odraslih (KA204)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate izbora projekata za finansiranje za strateška partnerstva za obrazovanje odraslih (KA204), u okviru Opšteg poziva za 2019 godinu (EAC/A03/2018) programa Erazmus+, konkursni rok 26.03.2019.

Odluku o izboru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekti odabrani za finansiranje:

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA204-000854 Rural Women to Sustainable Food and Farming – Fresh Food from Farm to Table EDUFONS – Centar za celoživotno obrazovanje, Novi Bečej 58.505,00
2. 2019-1-RS01-KA204-000839 Potrebe nastavnika za celoživotnim učenjem u kontekstu obrazovanja za 21. vek Trening centar “Kocevski”, Novi Sad 67.050,00
3. 2019-1-RS01-KA204-000872 RomABC goes Western Balkan – Adaptation and development of innovative instruments for combating functional illiteracy of Roma in Serbia and North Macedonia OŠ i škola za obrazovanje odraslih “Branko Pešić”, Beograd 102.685,00
4. 2019-1-RS01-KA204-000910 Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers Srpski savet za mozak, Beograd 51.783,00
5. 2019-1-RS01-KA204-000814 “Budi bez predrasuda” –

Projekat obuke zatvorskog osoblja za prepoznavanje i reagovanje na diskriminaciju u zatvorima

Kazneno popravni zavod, Požarevac Zabela 62.280,00
6. 2019-1-RS01-KA204-000793 Community Mental Health practices in ex Yugoslavia Udruženje“Prostor”, Beograd 59.839,00

 

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.