Резултати конкурсног рока за 2019 – пројекти мобилности за младе

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за област мобилност младих (КА105), у оквиру Општег позива за 2019 годину (EAC/A03/2018), програма Еразмус+, први конкурсни рок 12.02.2019.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање:

 

Бр. Рeф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA105-000620 Learning Balloon Центар за креативну едукацију и уметност – ДОР, Нови Сад 13.014,00
2. 2019-1-RS01-KA105-000710 (F)ACT- Advanced training for youth workers in using Marshal Rosenberg method of non-violent communication and Forum Theatre for preventing radicalization leading to violence among youth Организација креативног окупљања – ОКО, Београд 15.686,00
3. 2019-1-RS01-KA105-000564 IT, Art and Youth on the Move Удружење “Светлост”, Шабац 13.655,00
4. 2019-1-RS01-KA105-000702 Perform your identity in a changing Europe Група “Хајде да…”, Београд 18.667,00
5. 2019-1-RS01-KA105-000641 Even salt looks like sugar BALKANIDEA, Нови Сад 21.551,00
6. 2019-1-RS01-KA105-000731 Creativity Against Passivity: Theatre Averts Imposing of Nationalism and Separatism BAZAART, Београд 24.080,00
7. 2019-1-RS01-KA105-000657 Save Our Waters Инжењери заштите животне средине, Нови Сад 13.362,00

Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступање не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

 

Бр. Рeф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1. 2019-1-RS01-KA105-000749 Do not leave – roll up your sleeve Одред извиђача “10. Октобар”, Велика Плана 14.212,00
2. 2019-1-RS01-KA105-000711 Road to hard-to-reach youth Друштво за развој деце и младих „Отворени клуб“

Ниш

9.107,00
3. 2019-1-RS01-KA105-000787 Design for Youth Вега Омладински Центар, Београд 14.562,00
4. 2019-1-RS01-KA105-000546 Bridge of Peace Udruženje Svetlost, Šabac 16.056,00

Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступање не потпише уговор са Фондацијом Темпус.