Rezultati konkursnog roka za 2019 – projekti mobilnosti za mlade

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast mobilnost mladih (KA105), u okviru Opšteg poziva za 2019 godinu (EAC/A03/2018), programa Erazmus+, prvi konkursni rok 12.02.2019.

Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

Projekti odabrani za finansiranje:

 

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA105-000620 Learning Balloon Centar za kreativnu edukaciju i umetnost – DOR, Novi Sad 13.014,00
2. 2019-1-RS01-KA105-000710 (F)ACT- Advanced training for youth workers in using Marshal Rosenberg method of non-violent communication and Forum Theatre for preventing radicalization leading to violence among youth Organizacija kreativnog okupljanja – OKO, Beograd 15.686,00
3. 2019-1-RS01-KA105-000564 IT, Art and Youth on the Move Udruženje “Svetlost”, Šabac 13.655,00
4. 2019-1-RS01-KA105-000702 Perform your identity in a changing Europe Grupa “Hajde da…”, Beograd 18.667,00
5. 2019-1-RS01-KA105-000641 Even salt looks like sugar BALKANIDEA, Novi Sad 21.551,00
6. 2019-1-RS01-KA105-000731 Creativity Against Passivity: Theatre Averts Imposing of Nationalism and Separatism BAZAART, Beograd 24.080,00
7. 2019-1-RS01-KA105-000657 Save Our Waters Inženjeri zaštite životne sredine, Novi Sad 13.362,00

Odricanje od odgovornosti: Odobreni iznos sredstava se može razlikovati od onog koji je naveden u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok lice organizacije ovlašćeno za zastupanje ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

 

 

Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:

 

Br. Ref. broj projektne prijave Naziv projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR) za slučaj da finansiranje bude moguće
1. 2019-1-RS01-KA105-000749 Do not leave – roll up your sleeve Odred izviđača “10. Oktobar”, Velika Plana 14.212,00
2. 2019-1-RS01-KA105-000711 Road to hard-to-reach youth Društvo za razvoj dece i mladih „Otvoreni klub“

Niš

9.107,00
3. 2019-1-RS01-KA105-000787 Design for Youth Vega Omladinski Centar, Beograd 14.562,00
4. 2019-1-RS01-KA105-000546 Bridge of Peace Udruženje Svetlost, Šabac 16.056,00

Odricanje od odgovornosti: Odobreni iznos sredstava se može razlikovati od onog koji je naveden u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok lice organizacije ovlašćeno za zastupanje ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.