Резултати конкурсног рока за 2019 – пројекти стратешких партнерстава за младе

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за стратешка партнерства за област младих (КА205), у оквиру Општег позива за 2019 годину EAC/A03/2018), програма Еразмус+ (први конкурсни рок -12.02.2019).

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

 

Пројекат одабран за финансирање:

Бр. Рeф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2019-1-RS01-KA205-000572 Peer Mentors in Action – Social Inclusion through Peer Mentoring Центар за позитивни развој деце и омладине, Београд 35.790,00

 

Одрицање од одговорности: Одобрени износ средстава се може разликовати од оног који је наведен у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док лице организације овлашћено за заступање не потпише уговор са Фондацијом Темпус.