Резултати позива за финансирање пројеката – други конкурсни рок 7. мај 2020. године

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање – мобилности у области младих (КА105), стратешка партнерства (КА205) и пројекти дијалога младих (КА347) пријављених у другом конкурсном року (мај 2020.)

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.


Пројекти
одабрани за финансирање: мобилност у области младих (КА105) – други конкурсни рок (мај 2020):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-2-RS01-KA105-065479 RutAlternativa Волонтерски центар Војводине, Нови Сад 15.402,00
2. 2020-2-RS01-KA105-065490 Act for what you believe BalkanIDEA, Нови Сад 17.439,00
3. 2020-2-RS01-KA105-065473 From pollution 2 inclusion Центар за омладински и друствени развој RES POLIS, Нови Сад 16.704,00
4. 2020-2-RS01-KA105-065456 Youth activism and empowerment in time of disasters and crisis Удружење “Светлост”, Шабац 15.291,00
5. 2020-2-RS01-KA105-065470 CreActive youth participation in the community Удружење младих “Звонце”, Лесковац 20.064,00
6. 2020-2-RS01-KA105-065492 Beyond Inclusion: Film-Making & Digital Story-Telling EDIT центар, Нови Сад 22.295,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

Пројекти на резервној листи за финансирање: мобилност у области младих (КА105) – други конкурсни рок (мај 2020):

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR) за случај да финансирање буде могуће
1. 2020-2-RS01-KA105-065480 Emotional Intelligence For Compassionate World of the Youth Work EDIT Centar, Нови Сад 14.133,00
2. 2020-2-RS01-KA105-065461 Gamification in Youth Work: Intro “Тим 42”, Лесковац 13.750,00
3 2020-2-RS01-KA105-065450 She equals He? Клуб за осназивање младих 018, Ниш  16 885,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

 

Пројекат одабран за финансирање: стратешка партнерства у области младих (КА205) други конкурсни рок (мај 2020)

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-2-RS01-KA205-065478 Алгоритам за мобилност- израда одрживог модела за информисање младих о могућностима за мобилности Удружење грађана “БУМ”, Београд 28.389,00 EUR

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.

 

У другом конкурсном року није одабран за финансирање ниједан пројекат дијалога младих (КА347)