Rezultati izbora projekata mobilnosti za finansiranje u oblasti visokog obrazovanja u konkursnom roku 2020

Fondacija Tempus objavljuje rezultate izbora projekata za finansiranje za oblast – mobilnost za oblast visokog obrazovanja (KA103) i međunarodna kreditna mobilnost za oblast visokog obrazovanja  (KA107), u okviru Opšteg poziva za 2020 godinu programa Erazmus+ (konkursni rok februar 2020).

Odluku o izboru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta (KA107) i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok (KA107 i KA103).

 

Mobilnost za oblast visokog obrazovanja (KA103)

Projekti odabrani za finansiranje:

Broj Broj projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA103-065033 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac 4.407,00
2. 2020-1-RS01-KA103-065034 Visoka škola socijalnog rada, Beograd 1.582,00
3. 2020-1-RS01-KA103-065035 Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd 4.365,00
4. 2020-1-RS01-KA103-065040 Univerzitet umetnosti u Beogradu 44.057,00
5. 2020-1-RS01-KA103-065044 Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu 3.164,00
6. 2020-1-RS01-KA103-065045 Univerzitet u Novom Pazaru 4.746,00
7. 2020-1-RS01-KA103-065047 Univerzitet u Kragujevcu 187.079 ,00
8. 2020-1-RS01-KA103-065048 Univerzitet u Novom Sadu 490.290,00
9. 2020-1-RS01-KA103-065053 Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija 23.278,00
10. 2020-1-RS01-KA103-065054 Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika 10.057,00
11. 2020-1-RS01-KA103-065056 Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu 4.662,00
12. 2020-1-RS01-KA103-065066 Visoka tehnička škola strukovnih studija,  Subotica 5.989,00
13. 2020-1-RS01-KA103-065083 Visoka škola modernog biznisa, Beograd 4.407,00
14. 2020-1-RS01-KA103-065092 Univerzitet u Beogradu 895.068,00
15. 2020-1-RS01-KA103-065098 Univerzitet “Union” Beograd 27.685,00
16. 2020-1-RS01-KA103-065099 Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu 41.810,00
17. 2020-1-RS01-KA103-065105 Akademija strukovnih studija, Beograd 41.642,00
18. 2020-1-RS01-KA103-065107 Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd 9.492,00
19 2020-1-RS01-KA103-065117 Akademija strukovnih studija Šabac 11.074,00
20. 2020-1-RS01-KA103-065121 Akademija strukovnih studija Šumadija, Kragujevac 19.042,00
21. 2020-1-RS01-KA103-065132 Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, Kruševac 12.317,00
22. 2020-1-RS01-KA103-065136 Univerzitet u Nišu 239.520,00
23. 2020-1-RS01-KA103-065161 Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd 3.164,00
24. 2020-1-RS01-KA103-065176 Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu 12.656,00
25. 2020-1-RS01-KA103-065227 Univerzitet Singidunum 62.521,00
26. 2020-1-RS01-KA103-065228 Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd 23.310,00
27. 2020-1-RS01-KA103-065247 Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Leskovac 29.396,00
28. 2020-1-RS01-KA103-065266 Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, Niš 15.962,00
29. 2020-1-RS01-KA103-065298 Univerzitet odbrane u Beogradu 23.730,00
30. 2020-1-RS01-KA103-065310 Metropolitan univerzitet u Beogradu 18.645,00
31. 2020-1-RS01-KA103-065046 Visoka škola strukovnih studija Užice 8.490,00

 

 

Međunarodna kreditna mobilnost za oblast visokog obrazovanja  (KA107)

Projekti odabrani za finansiranje:

Broj Broj projektne prijave Podnosilac projektne prijave Odobreno finansiranje za sledeće zemlje Odobreni iznos (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA107-065170 Univerzitet u Kragujevcu Alžir, Australija, BiH, Dominikanska Republika, Gruzija, Izrael, Jordan, Crna Gora, Uzbekistan 337.563,00
2. 2020-1-RS01-KA107-065234 Univerzitet u Beogradu Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Ukrajina, Izrael, Maroko, BiH, Iran, SAD, Crna Gora, Liban 230.862,00

 

 

3. 2020-1-RS01-KA107-065226 Univerzitet Singidunum Rusija, Albanija, BiH, Tajland 105.785,00
4. 2020-1-RS01-KA107-065073 Univerzitet Umetnosti u Beogradu BiH, Crna Gora 90.280,00
5. 2020-1-RS01-KA107-065313 Visoka škola strukovnih Studija – Beogradska Politehnika Alžir, BiH, Kosovo*, Crna Gora 84.943,00
6. 2020-1-RS01-KA107-065133 Univerzitet u Novom Sadu Ukrajina, Tajland, Meksiko 80.998,00

 

7. 2020-1-RS01-KA107-065225 Univerzitet u Nišu Moldavija, Alžir, Bosna i Hercegovina 49.320,00
8. 2020-1-RS01-KA107-065146 Akademija strukovnih studija, Šabac Moldavija, Jermenija, Bosna i Hercegovina 26.200,00
9. 2020-1-RS01-KA107-065102 Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica BiH, Alžir 19.873,00

 

10. 2020-1-RS01-KA107-065179 Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd Ukrajina 9.900,00

Odricanje od odgovornosti: Odobreni iznos sredstava se može razlikovati od onog koji je naveden u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus, sve dok lice organizacije ovlašćeno za zastupanje ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.

*„Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.“