Резултати селекције пројеката у оквиру КА2 Изградња капацитета у области младих – Омладински прозор за Западни Балкан за 2018. годину

На листи одобрених пројеката у оквиру позива за КА2 Изградња капацитета у области младих – Омладински прозор за Западни Балкан, међу укупно одобрених 38 пројеката налазе се чак 24 пројекта чији су подносиоци организације и институције из Србије, укупне вредности 2.013.785,07 евра.

Позив за пројекте у оквиру ове подакције унутар КА2 у области младих расписује и спроводи Извршна агенција за програме у области образовања, културе и медија Европске уније (EACEA), а једини овогодишњи рок за подношење предлога пројеката био је 8. март 2018. године.

Одобрени пројекти из Србије баве се широким спектром тема попут запошљивости, предузетништва и равноправности младих, унапређивања омладинског рада, као и укључивања младих са смањеним могућностима, попут младих из руралних средина. Пројекти изградње капацитета се баве подстицањем сарадње и размене у области рада са младима, унапређењем квалитета и препознавања омладинског рада, неформалног учења и волонтеризма.

Списак одобрених пројеката можете погледати овде.