Резултати позива за пројекте у области спорта за 2020. годину

Извршна агенција за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA) објавила је резултате селекције Еразмус+ пројеката у области спорта за 2020. годину, за све три врсте пројеката: Колаборативна партнерства, Мала колаборативна партнерства, Непрофитни европски спортски догађаји.

У овогодишњем позиву, који је био отворен до 21. априла 2020. године, за финансирање је одобрено укупно 315 пројеката из целе Европе, и то:

  • 121 Колаборативно партнерство
  • 180 Малих колаборативних партнерстава
  • 14 Непрофитних европских спортских догађаја

Међу одобреним пројектима, организације из Србије су координатори у 5 пројекта Малих колаборативних партнерстава. У улози партнера, организације из наше земље учествоваће у укупно 44 одобрених пројеката, и то 20 Колаборативних партнерстава и 24 Малих колаборативних партнерстава, што представља осетан раст у односу на прошлогодишњи позив.

Међу учесницима на одобреним пројектима налазе се спортски клубови, спортски савези и асоцијације, спортска друштва, установе из области спортске медицине, високошколске институције, као и удружења грађана, укључујући организације у области младих.

Организације и институције из Републике Србије активне у области спорта су у позиву за 2020. годину у Еразмус+ спорт пројектима могле учествовати пуноправно и без ограничења, било у улози координатора (подносилаца пројектних пријава), било у улози партнера актерима из других Еразмус+ програмских земаља и Србије, захваљујући статусу Еразмус+ програмске земље који је Република Србија стекла 2019. године.

Пројекти одобрени у овом позиву почеће са спровођењем од 1. јануара 2021. године.