Резултати конкурсног рока за 2019. годину за пројекте у области спорта

Извршна агенција за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA) објавила је резултате селекције Еразмус+ пројеката у области спорта за 2019. годину, за све три врсте пројеката: Колаборативна партнерства, Мала колаборативна партнерства, Непрофитни европски спортски догађаји.

Од поднетих 766 пријава у овогодишњем конкурсном року (4. април 2019. године), за финансирање је одобрено 260 пројеката из целе Европе, и то:

· 104 Колаборативна партнерства

· 144 Мала колаборативна партнерства

· 12 Непрофитних европских спортских догађаја

Међу одобреним пројектима, организације из Србије су координатори у 2 пројекта Колаборативних партнерстава и у 6 пројеката Малих колаборативних партнерстава, чија је укупна вредност 981.737 евра. Поред тога, организације из Србије учествоваће у улози партнера у укупно 34 одобрена пројекта других организација.

Међу учесницима на одобреним пројектима налазе се спортски клубови, спортски савези и асоцијације, спортска друштва, удружења грађана, високошколске институције и локалне самоуправе.

Стицањем статуса Еразмус+ програмске земље за Републику Србију почетком 2019. године, организације и институције из Републике Србије активне у области спорта су у конкурсном року за 2019. годину по први пут могле учествовати у улози координатора (подносилаца пројектних пријава), као и улози партнера актерима из других Еразмус+ програмских земаља и Србије без ограничења.

Пројекти одобрени у конкурсном року почеће са спровођењем од 1. јануара 2020. године. Објава наредног позива за подношење Еразмус+ пројеката очекује се током октобра 2019. године, а очекивани оквирни рок за подношење пријава пројеката у области спорта је почетак априла 2020. године.