Резултати пројеката стратешких партнерстава за виоко образовање (КА203) за 2018.

Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката стратешких партнерстава за област високог образовања (КА203), у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+, конкурсни рок 2018.

Пројекти стратешких партнерстава предложени за финансирање за област високог образовања (КА203) из конкурсног рока 2018. су:

Број Реф. број пројектне пријаве Назив пројекта Подносилац пројектне пријаве Предложени износ средстава (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA203-000428 Business Opportunity Support System upgrade for strengthening European innovation ecosystem Универзитет у Београду 135.926,00
2. 2018-1-RS01-KA203-000432 Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems Универзитет у Новом Саду 98.476,00

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.