Резултати конкурса за пројекте стратешких партнерстава у високом образовању за 2020. годину

Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за стратешка партнерства за област високо образовање (КА203), у оквиру Општег позива за 2020 годину (EAC/A02/2019), програма Еразмус+ , конкурсни рок 23.04.2020.

Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.

Пројекти одабрани за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA203-065407

 

 

Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education

 

 

Универзитет у Београду

246.922,00 EUR
2. 2020-1-RS01-KA203-065388

 

 

Mathematics of the Future: Understanding and Application of Mathematics with the help of Technology

 

 

Универзитет у Новом Саду

152.867,00 EUR

 

Пројекти на резервној листи за финансирање:

Бр. Реф. број пројектне пријаве Назив пројектне пријаве Подносилац пројектне пријаве Одобрени износ (EUR)
1. 2020-1-RS01-KA203-065389 Preparing postgraduate  professionals for quality ECI through successful family-professional collaboration  

Универзитет у Београду

231.273,00 EUR
2. 2020-1-RS01-KA203-065338 Promoting Digital and Media Literacy for Humanities and Social Sciences in Higher Education Универзитет у Београду 195.350,00 EUR

 

Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.