Резултати конкурса за Жан Моне активности из четвртог конкурсног рока (2017) у оквиру Еразмус+ програма

Извршна агенција за образовање, аудиовизуелне медије и културу (EACEA) је објавила резултате конкурса за Жан Моне активности у оквиру Еразмус+ програма за 2017. годину. Следећи Жан Моне модули са координаторима са високошколских установа из Републике Србије су одобрени за финансирање:

Назив пројекта Референтни број Апликант Академски координатор
Free Trade Agreements and European Integration of SEE Countries 586505-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMO-MODULE Универзитет у Београду Душан Поповић
Specialized Teaching in Nuclear Medicine According to EU Standards Implemented Through European Association of Nuclear Medicine Guidelines 586750-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMO-MODULE Универзитет у Београду Вера Артико
Anthropology of European Union 587296-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMO-MODULE Универзитет у Београду Милош Миленковић
Agricultural Regulations of European Union 587440-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMO-MODULE Универзитет у Новом Саду Катарина Ђурић
Music and Art in the Shaping of the European Cultural Identity 587577-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMO-MODULE Универзитет уметности у Београду Марија Масникоса

Осим горе наведених пројеката на којима су високошколске установе из Србије руководиоци, одобрен је још један пројекат на којем је партнерска установа из Србије:

Democratization and reconciliation in the Western Balkans“, Европски покрет у Србији, контакт особа: Јелица Минић

Резултати конкурса за све Жан Моне активности се могу пронаћи на сајту EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/e_jm2017_jm_funding_-_modules_chairs_and_centres_of_excellence.pdf