Rezultati konkursnog roka za 2019: Žan Mone projekti

Izvršna agencija Evropske komisije objavila je rezultate konkursa za Žan Mone projekte u okviru programa Erazmus+ za 2019. godinu. Ove godine je odobreno 6 Žan Mone projekata u kojima učestvuje 7 visokoškolskih ustanova iz Srbije. Od toga, ustanove iz Srbije su koordinatori čak 4 projekta, dok su na 2 projekta partneri/pridruženi partneri.

Odobreni su sledeći projekti:

Žan Mone modul: „Sustainable Finance and Insurance: EU Principles, Practices and Challenges” – koordinator Univerzitet u Nišu, rukovodilac: prof. dr Jelena Stanković.

Žan Mone modul: „Strengthening European Cultural Identity through Interdisciplinary Heritage Studies”– koordinator Univerzitet u Novom Sadu, rukovodilac: Anica Draganić.

Žan Mone katedra: „Jean Monnet Chair in European Environmental Law”, koordinator Univerzitet u Beogradu, rukovodilac: prof. dr Mirjana Drenovek-Ivanović.

Žan Mone projekat: „Introduction to EU – Education for secondary schools”, koordinator Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, rukovodilac: prof. dr Nataša Papić-Blagojević.

Žan Mone projekat: „Through Their Eyes: Perceptions of the EU in the Maghreb and Western Balkans”, partner Univerzitet u Beogradu, kontakt osoba: prof. dr Jovan Teokarević.

Žan Mone mreža: „Academic network supporting EU policies towards Western Balkans with emphasis on regional cooperation based on reconciliation”, partneri su  Univerzitet u Beogradu, kontakt osoba: prof. dr Dragica Vujadinović i Institut društvenih nauka, kontakt osoba: dr Goran Bašić.

Celokupne rezultate konkursa Žan Mone za 2019. godinu možete pronaći na sajtu Izvršne agencije.