,,Sa privredom na ti: mladi i posao” – Youth2Business događaj za Erazmus Mundus alumniste

Fondacija Tempus u saradnji sa sa Centrom za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata Fonda za mlade talente Republike Srbije i Alumni asocijacijom Erazmus Mundus studenata (Erasmus Mundus Students and Alumni Association) organizuje Youth2Business događaj za Erazmus Mundus alumniste – ,,Sa privredom na ti: mladi i posao” u utorak, 10. marta u prostorijama Impact Hub-a u Beogradu.

Na ovom događaju alumnisti Erazmus Mundus programa i stipendisti Fonda za mlade talente moći će da se povežu sa liderima uspešnih kompanija, da kroz rad u malim grupama iz prve ruke saznaju koja su znanja i veštine potrebne za uspeh u savremenom poslovnom okruženju, da se predstave potencijalnim poslodavcima i čuju više o pojedinačnim iskustvima uspešnih ljudi i uspešnim poslovnim poduhvatima u Srbiji. Osim toga, događaj predstavlja i idealnu mogućnost za međusobno upoznavanje i umrežavanje alumnista i stipendista i mogućnost za širenje kontakata i kruga eventualnih budućih saradnika.

Kroz četiri sesije u trajanju od po pola sata, u malim grupama do 10 učesnika, alumnisti će moći da razgovaraju sa nekim od predstavnika vodećih kompanija u Republici Srbiji.

Spisak predstavnika kompanija i preliminarnu agendu možete pogledati ovde.

Za učestvovanje na ovom događaju Erazmus Mundus alumnisti se mogu prijaviti popunjavanjem prijavnog forumulara, a rok je subota, 7. mart 2015. godine do 12 časova. Obezbeđena je i refundacija putnih troškova za alumniste koji dolaze iz drugih gradova Republike Srbije.