Seminar eTwinning za početnike – prvi koraci u Sremskoj Mitrovici

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na seminar ,,eTwinning za početnike – prvi koraci” koji će se održati 17. decembra 2016. godine u prostorijama ,,Jovan Jovanović Zmaj” u Sremskoj Mitrovici, Ratarska 5, sa početkom u 9 časova (registracija od 8:30 časova). Nacrt agende možete pogledati ovde.

Seminar ,,eTwinning za početnike – prvi koraci” je akreditovan za školsku 2016/2017 i 2017/2018 godinu, pod rednim brojem 373 u katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja, i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja.

Cilj programa je podizanje nivoa digitalnih kompetencija zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama koji rade sa decom predškolskog i školskog uzrasta, unapređenje kvaliteta nastave kroz korišćenje IKT alata u radu sa učenicima i decom, kao i unapređenje međupredmetnih kompetencija kod učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji nemaju puno iskustva sa eTwinning portalom. Učesnici će biti osposobljeni da koriste eTwinning portal i alate koji se na njemu nalaze. Ciljna grupa su učitelji i nastavnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama.

Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formulara.

Rok za prijavu je 13. decembar do 23:59 časova. Zbog ograničenog broja mesta, prilikom odabira učesnika vodiće se računa o ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih škola i predškolskih ustanova. O statusu vaše prijave ćete biti obavešteni nakon isteka roka za prijavu.

Napomena: ukoliko ste u mogućnosti, na seminar možete poneti svoj laptop, netbuk, tablet ili drugi uređaj sa kojim možete pristupiti svom eTwinning profilu tokom seminara. Za seminar se ne plaća kotizacija, ali učesnici sami pokrivaju troškove puta. Događaj će biti fotografisan u svrhu obaveštavanja javnosti o događaju.

Za dodatne informacije možete nam se obratiti na etwinning@tempus.ac.rs.

eTwinning nacionalni tim za podršku